Hoofding
 
Laatste reminder Infosessie Groeipakket
Infosessie voor welzijnswerkers rond het Groeipakket. Er verandert heel wat voor gezinnen die kinderbijslag krijgen. Voor sociaal werkers is het van belang hiervan op de hoogte te zijn om hun doelgroep zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Door deze veranderingen worden er infosessie georganiseerd om al deze wijzigingen in kaart te brengen.

U kunt reeds meer informatie krijgen via de website www.groeipakket.be

De vier vormingsmomenten gaan telkens van 14u tot 16u.

• donderdag 6 september 2018 14u tot 16u (Welzijnshuis Abdidongstraat 99, 9100 Sint-Niklaas)
• maandag 17 september 2018 14u tot 16u (Welzijnshuis Abdidongstraat 99, 9100 Sint-Niklaas)
• dinsdag 25 september 2018 14u tot 16u (Welzijnshuis Abdidongstraat 99, 9100 Sint-Niklaas)
• donderdag18 oktober 2018 14u tot 16u (Ter Vesten, Gravendreef 2, 9120 Beveren)

Opgelet plaatsen zijn beperkt.


Klik hier om u in te schrijven.
 
Uitnodiging Ontdek RADAR Lunch-speeddate voor hulpverleners die werken met en voor volwassenen Infosessie rouw na zelfdoding
Heb je al vaak gehoord van RADAR, het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren. Maar ben je nog niet goed op de hoogte van wat RADAR precies is, waarvoor RADAR staat, waarvoor je terecht kan bij RADAR, ... ?
Dan is deze kennismaking bedoeld voor jou.

Waar en wanneer?

2 oktober 2018
9u - 13u
Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43, GentTijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid gaan we in het Waasland samen aan de slag onder het motto 'Samen Veerkrachtig'.Met verschillende initiatieven willen we het taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken en daarnaast de kans geven aan hulpverleners om elkaar en het landschap (nog beter) te leren kennen. 


Doe jij ook mee?
Tijdens deze infosessie wordt stilgestaan bij het thema zelfdoding en de specifieke aspecten die het rouwproces van nabestaanden kenmerken. Daarnaast worden ook Werkgroep Verder en de gespreksgroepen voor nabestaanden voorgesteld.
Deze infosessie is zowel gericht naar nabestaanden als hulpverleners.
Deelname is gratis.
Inschrijven is niet verplicht maar geniet wel de voorkeur. 


Dit kan via mail aan Liesl Vereecke (l.vereecke@cggeclips.be).

Tijdstip: 03/10/2018 van 19u tot 21u
Plaats: Stadhuis Sint-Niklaas - Vredeszaal
Inschrijving klik hier lees meer »
 
Infolunch werking VZW OTA maandag 1 oktober 2018
De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de (jeugd)hulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met een migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Hoe maak ik verbinding met cliënten die zo verschillend lijken dan jezelf? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren als ik het gevoel heb dat we elkaar niet begrijpen? 

 
Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen bouwt bruggen tussen jongeren, ouders en alle hulpverleningspartners met wie ze te maken krijgen binnen de IJH. 


Via het aanreiken van informatie, coaching en vorming werkt het OTA aan de interculturele competenties van hulpverleners. Op 1 oktober komt Greet Lenaerts, coördinator van Vzw OTA OWVL langs voor een voorstelling van de werking. 


Wilt u alvast meer info dan kan dit via www.otavzw.be of volg het OTA op Facebook 


Datum: maandag 1 oktober 2018
Onthaal: 11u45
Start: 12u00
Einde: 13u30
Locatie: Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas

Inschrijven klik hier

 
Projectoproep Informele Netwerken
Begin 2018 werd in opdracht van minister Homans het onderzoeksrapport ‘persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede’ opgeleverd. Het toont aan dat mensen in armoede een groter risico lopen op een minder sterk sociaal netwerk. Tegelijk tonen studies aan dat een sterk sociaal netwerk essentieel is voor een positief welbevinden en psychologische draagkracht. Een steunend sociaal netwerk is een belangrijke beschermende factor die de algemene levenskwaliteit ten goede komt.

Deze projectoproep spitst zich toe op het werkmodel ‘persoonlijke vriend’. Dit model omvat methoden waarbij een vrijwillige sleutelfiguur ingeschakeld wordt om een persoon in armoede te ondersteunen (buddywerkingen). Meer informatie vindt u op de website .

De indiendatum voor deze projectoproep is 28 september 2018.
 

Vacature: Eerstelijnspsychologen voor '1 Gezin, 1 Plan' Krachtgericht Waas & Dender
Krachtgericht Waas & Dender is een samenwerkingsverband tussen jeugdhulpverlenende diensten onderling alsook jeugdhulpverlenende diensten en 0de en 1ste lijnsdiensten.


Door hulpverlening snel inzetbaar te maken en voldoende nabij gezinnen te brengen, wil Krachtgericht Waas & Dender de kans op vroegtijdige hulp verhogen en wil het de continuïteit van hulp en zorg voor ieder gezin, kind en jongere maximaliseren.

In dit kader zoeken we drie eerstelijnspsychologen die in de regio Waas & Dender aan de slag gaan.

De eerstelijnspsychologen bieden en organiseren snelle, nabije en vroegtijdige hulp bij geestelijke gezondheidszorgproblemen (psychische en ontwikkelingsproblemen) bij kinderen, jongeren en hun gezin.

De werking wordt opgevolgd, ondersteund en bijgestuurd door het samenwerkingsverband Krachtgericht Waas & Dender.


Sollicteren voor 6 september.

Klik hier voor de volledige vacature. 
Vacacture: OPBOUWWERKER VOOR VERSCHILLENDE PROJECTEN GEZOCHT
EEN VOLTIJDSE OPBOUWWERKER VOOR DE PROJECTEN:

• BUURTWEB
• WORKOUT
• BUURTOPBOUWWERK TEN ROZEN

Lees meer
www.rwowaasland.be
Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas
03 780 52 35 - info@rwowaasland.be