Hoofding
 
Infolunch 5 november 2018 Eerstelijnszones
Eerstelijnszones: een ontmoeting tussen zorg & welzijn!

De vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken met complexe zorgnoden,.. dringt een reorganisatie van de zorg in Vlaanderen op. De overheid kiest voor een eerstelijnszorg waar de patiënt centraal en integraal benaderd wordt. Samenwerken met andere zorg- en hulpverleners vanuit zorg en welzijn is van cruciaal belang.


Als onderdeel van deze reorganisatie zullen we in de toekomst moeten werken binnen eerstelijnszones (ELZ’s): afgebakende gebieden waarin het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar afgestemd zal worden.

Het doel van zo’n eerstelijnszone? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger zelf centraal staat en niet z’n aandoening!

In mei werden de aanvragen van de eerstelijnszones (ELZ's) in het Waasland goedgekeurd. Twee ELZ's zijn in oprichting.
•ELZ Noord-Oost-Waasland: Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht
•ELZ Zuid-West-Waasland: Lokeren, Moerbeke, Sint-Niklaas, Temse en Waasmunster

Ben je werkzaam in de Wase hulpverlening? Dan is ook jouw stem belangrijk!

Op 5 november komt Lise Schepens (Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Waasland) een schets geven van de uitdagingen die voor ons liggen. Ook uw input wordt gevraagd.

Wilt u alvast meer info, dan kan dit via: ELZselwaasland.be

Klik hier om u in te schrijven.

Datum: maandag 5 november 2018
Onthaal: 11u45
Start: 12u00
Einde: 13u00
Locatie: Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas
 
Sociale Plattegrond rond crisis - 27 november 2018
Het Regionaal Welzijnsoverleg in Oost-Vlaanderen organiseert op 27 november een sociale plattegrond rond doorverwijzing bij een crisis!

Volgende punten komen daarbij aan bod:
•Wanneer spreken we over een crisis?
•Welke hulplijnen en crisisnetwerken bestaan er in Oost-Vlaanderen?
•En hoe kan ik daar vlot bij terecht?
Meer informatie en inschrijven: zie website.
 
Provinciale toelichtingsdag GBO, Oost-Vlaanderen
De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), VVSG en de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) organiseren in samenwerking met de Afdeling Welzijn en Samenleving (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) op 18 oktober 2018 (van 9u tot 16u) een provinciale toelichtingsdag geïntegreerd breed onthaal (GBO) te Gent.

We willen met deze informatiedag graag de medewerkers van de OCMW's, de DMW en het CAW inspireren en oproepen om aan de slag te gaan met het uitbouwen van een geïntegreerd breed onthaal.

Klik hier voor de uitnodiging en om u in te schrijven.

 
Lancering Stappenplan & Leidraad Ouderenmis(be)handeling
Donderdag 11 oktober 2018

SEL Waasland ontving vanuit het werkveld signalen dat men steeds meer complexe zorgsituaties tegenkwam waar sprake is van ouderenmis(be)handeling, misbruik of verwaarlozing. De bestaande instrumenten en procedures bleken ruim onvoldoende als houvast voor de betrokken zorg- en hulpverleners.
Na een korte bevraging in het Waasland bleek de interesse om hierrond een project op te starten zeer groot.
Nu, 2 jaar en vele constructieve bijeenkomsten met hulp- en zorgverleners, politie, parket… later, mogen wij u uitnodigen voor de lancering van het stappenplan ouderenmis(be)handeling en de bijhorende leidraad!


Inschrijving
Vóór 8 oktober 2018 enkel via het online inschrijvingsformulier op www.selwaasland.be. 
lees meer »
 
Wanneer spreken of communiceren niet vanzelfsprekend verloopt Doe in oktober 2018 mee aan de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid en geef het Waasland een mentale opkikker! Studiedag Open Vizier
Geestelijk gezond & diversiteit
Communiceren, je kunnen uitdrukken, je eigen wensen duidelijk maken, … is van levensbelang. Sommige personen hebben echter moeite met spreken. Gelukkige bestaan er allerlei grafische symbolen (bijv. Bliss-symbolen Beta, PCS, Symbolstix, Sclera) om het communiceren te ondersteunen. Op zondag 1 oktober wordt in Sint-Niklaas de aftrap
gegeven van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid.
Om 14 u kan je in het Welzijnshuis luisteren naar
‘Werk aan je geluk’ door psycholoog Hein Zegers . Voor
zijn wetenschappelijk geluksonderzoek reisde hij naar
70 landen met maar één vraag: “Wat maakt jou gelukkig?”.
Tijdens deze lezing ontdek je hoe je zelf invloed
kan uitoefenen op je eigen geluk.


Lees meer in onze inspiratiegids.
We leven en werken in een multiculturele en multireligieuze samenleving.
We ontmoeten steeds vaker mensen met verschillende diverse achtergronden.
Als hulpverlener is het werken met kinderen, jongeren en gezinnen met verschillende culturele achtergronden boeiend en verrijkend. Toch kan je ook het gevoel hebben te botsen op de grenzen van jezelf en anderen. 
lees meer » lees meer » lees meer »
 
Ouderavond 'als kleine kinderen groot worden'
In het kader van “De tiendaagse van de geestelijke gezondheid” organiseren we op donderdagavond 11 oktober een preventieve infoavond 'Als kleine kinderen groot worden' in het Huis van het Kind in Sint-Niklaas. We richten ons tot ouders met tieners van 10 tot 15 jaar. Op deze interactieve avond willen we hen tips geven om met hun kind in gesprek te gaan over tabak, alcohol en drugs. Meer info klik hier.
 
Info en netwerkmoment: Rode Kruis Opvangcentrum Sint-Niklaas en CGG Waas en Dender Bijscholing 'Aan de slag met het levensverhaal van cliënten of deelnemers’
Wil je het Opvangcentrum voor asielzoekers en onze doelgroep beter leren kennen?
Wil je samen met ons op zoek gaan naar oplossingen voor de hindernissen waar hulpverleners en asielzoekers soms tegenaan botsen?
Of wil je andere partners uit het netwerk leren kennen?
SCHRIJF JE DAN ZEKER IN!


Inschrijving via psysoc.ocsint-niklaas@rodekruis.be


Vermeld in je e-mail:
 eigen naam + naam van de organisatie
 keuze voor workshopronde
In heel wat situaties kom je als sociaal werker in aanraking met de levensgeschiedenis van de cliënt of deelnemer. 


Deze 'biografie' bevat allerlei positieve elementen die als hulpbron kunnen ingezet worden, maar ook ervaringen die belemmeren en die tot overlevingsstrategieën geleid hebben. 


In deze opleiding leer je hoe je de biografische invalshoek kan meenemen in jouw werk.
lees meer » lees meer »
 
Cultuursensitief werken via Mind-Spring
CAW Oost-Vlaanderen organiseert een boeiende studiedag op donderdag 18 Oktober 2018:
Cultuursensitief werken via Mind-Spring.


Dit is exclusief voor sociaal assistenten van OCMW's in Oost-Vlaanderen. Gratis. Met dank aan AMIF.


Meer info klik hier.
www.rwowaasland.be
Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas
03 780 52 35 - info@rwowaasland.be