Maastricht, 25 mei 2018

» 28 mei - 22 juni: asfaltherstel Nieuwe Limmelderweg

» Kom meer te weten over DE Engel

» A2 Maastricht: we werk(t)en er samen aan

» Van pilaren naar bogen...

» Nieuwe privacywetgeving

28 mei - 22 juni: asfaltherstel Nieuwe Limmelderweg

Van 28 mei tot en met 22 juni is de Nieuwe Limmelderweg bij knooppunt Kruisdonk in twee fasen afgesloten. Het wegdek is gaan scheuren en daarom is asfaltherstel nodig.

Tijdens fase 1, van 28 mei tot en met 8 juni, is er geen verkeer mogelijk op de verbindingsweg tussen de A2 en A79 bij knooppunt Kruisdonk. Hierdoor zijn de op- en afritten van de autosnelwegen beperkt bereikbaar. Hetzelfde geldt voor de omliggende wijken en Maastricht Noord (Beatrixhaven/P+R). Automobilisten moeten, met name tijdens de spits, rekening houden met extra reistijd. Vanaf 11 juni start fase 2, die duurt tot en met 22 juni. 

Bereikbaarheid P+R Maastricht Noord
De afsluitingen hebben consequenties voor de bereikbaarheid van P+R Maastricht Noord. Tijdens fase 1 is de P+R beperkt bereikbaar. Tijdens fase 2 is de P+R, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, niet bereikbaar voor automobilisten. Dit komt door aanvullende werkzaamheden. Meer informatie over de bereikbaarheid van P+R Noord in mei en juni vindt u hier.

Kom meer te weten over DE Engel

Op donderdag 29 maart werd ze dan eindelijk aan het publiek getoond: de nieuwe Engel van Maastricht. Geestelijk vader van het beeld op de rotonde van de Scharnerweg en de Groene Loper is Wil van der Laan. Sinds de onthulling heeft de kunstenaar al heel wat reacties gekregen. We zetten de meest gestelde vragen voor u op een rijtje.

A2 Maastricht: we werk(t)en er samen aan

Heeft u HET geschiedenisboek over A2 Maastricht al gezien? Voor onze vaste volgers is het een interessant boek om de ontwikkelingen van de afgelopen jaren nog eens in beeld en woord te zien. Er is zoveel over te vertellen, want veel zaken zijn 'anders dan anders' aangepakt. 

Zo ging veel aandacht steeds uit naar de tunnel, maar voor een slimme oplossing heeft Avenue2 in 2009 een verkeerssysteem ontworpen over een lengte van 6 kilometer tussen Kruisdonk en Europaplein. Een complex verkeerssysteem, dat bovendien moest worden aangelegd in een krappe ruimte.

Om dat veilig te maken voor de weggebruiker was veel maatwerk nodig. Zoran Kenjic, adviseur wegontwerp en verkeersveiligheid bij Rijkswaterstaat, toetste bij het Projectbureau A2 Maastricht of aannemer Avenue2 hier steeds de goede oplossingen voor bood. Hij schakelde verkeerspsychologen in en liet onafhankelijke experts verkeersveiligheidsaudits doen. Was zo’n frisse blik van buiten destijds
een primeur, tegenwoordig is het standaard in Nederland. Resultaat is een verkeerssysteem dat volgens weginspecteur bij Rijkswaterstaat Chris Dortants goed en veilig werkt, al moesten weggebruikers wel wennen aan de bijzondere oplossingen.

Benieuwd naar het verhaal van Zoran Kenjic en Chris Dortants? En naar dat van velen anderen die betrokken waren bij A2 Maastricht? In het boek 'Het A2 Maastricht model' vertellen ruim 80 betrokkenen over hun bijdragen aan en beleving van A2 Maastricht. Tot en met 29 juni is het boek nog met korting te koop.

 

Van pilaren naar bogen...

Inmiddels zijn ze alweer een vertrouwd beeld voor omwonenden en passanten: de acht tot tien meter hoge haagbeuken ter hoogte van de Lourdeskerk en Scharnerweg. De reuzenpilaren werden afgelopen najaar geplant. Sinds dit voorjaar staan ze in volle bloei en vormen ze in het oog springende en beeldbepalende elementen op de Groene Loper.

Om uiteindelijk boombogen te creëren, heeft de gespecialiseerde firma Bruns deze week metalen frames bovenop de pilaren gemonteerd. Binnen deze frames worden de takken naar elkaar toe geleid en gesnoeid. Het duurt ongeveer drie tot vier jaren voordat de boombogen volgroeid zijn. 

 

Nieuwe privacywetgeving

Sinds 25 mei is in de hele Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de AVG is geregeld hoe organisaties met privégegevens moeten omgaan. Zo mogen nieuwsbrieven alleen verzonden worden aan personen die zich hier zelf voor hebben aangemeld. Dat geldt ook voor ons Voortgangsbericht. Wilt u dit niet meer ontvangen? Klik dan op de link die u in elk Voortgangsbericht onderaan kunt vinden.

De voorbereidingen van Avenue2/Ballast Nedam Development voor de eerste nieuwe huizen kunt u volgen via www.wonenaandegroeneloper.nl

  Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl
U kunt ook mailen of bellen naar servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl of 043 350 71 50
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mailing verstuurd via Sendtex.