VVB Afdeling Dilbeek - Nieuwsbrief december 2017
 
 
23 november 2017 - ‘Darya Safai’
Een 40 personen, waaronder burgemeester Willy Segers, waren opgedaagd in het prachtige kasteel La Motte te Sint-Ulriks-Kapelle om te luisteren naar de Iraanse vrouwenactiviste Darya Safai.

Haar getuigenis vertelt heel persoonlijk hoe haar jeugd in Iran werd gedomineerd door het islamisme. Vooral het verschil in vrijheid tussen jongens en meisjes, voelde zij als kind al aan als onrechtvaardig. Toen ze als studente in opstand kwam en gevangen werd genomen, had ze door dat ze naar het buitenland moest vluchten.

In België heeft ze intussen een bloeiende tandartsenpraktijk, o.a. in Brussel en Borgerhout.
Hier ziet ze opnieuw het islamisme in zijn extreme vorm oprukken. Met een hartenkreet verwittigt ze de Vlaamse bevolking voor het gevaar dat dit kan veroorzaken. Ze waarschuwt de zgn. progressieve groepen die dit allemaal aanvaarden als politieke en sociale correctheid.
Toch is volgens haar een vreedzaam samenleven mogelijk, maar dan moet er snel geageerd worden. En wel door de Vlamingen zelf, want een initiatief uit islamitische hoek moeten we niet verwachten. We moeten duidelijk stellen wat onze waarden zijn. Essentiële waarden die boven de godsdienstvrijheid staan, zoals de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

De avond werd mooi ingeleid door Ann De Geyter, een vrouwelijk VVB -bestuurslid. Zo werd het toch een speciale avond in onze plaatselijke Vlaamse Beweging, die toch te dikwijls een mannenbastion is.
 
Schrijven heeft nog zin
Op 23 september jongsleden schreven we de nieuw gevestigde firma Regus aan. Deze firma, gevestigd aan de P. Cooremanslaan in Groot-Bijgaarden, hing tweetalige spandoeken op om haar kenbaar te maken.

Nadat we hen opmerkten dat de voertaal in Groot-Bijgaarden Nederlands is en Dilbeek een eentalig Vlaamse gemeente is werd het Franstalig spandoek weggehaald en blijft enkel het Nederlandstalige over.

Proficiat Regus voor het snel reageren en het respecteren van onze cultuurtaal.
Schrijven heeft dus nog zin!
 
Franstaligheid in Brussel
Zo’n 92 procent van de Brusselaars is Franstalig, zo schrijft La Libre Belgique. Dat blijkt uit de taalgegevens afkomstig van de belastingaangiftes van 2017. Hoewel deze informatie niet zo precies is als een taaltelling, geven deze cijfers een goede indicatie van het Franstalige overgewicht in Brussel.

Aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vroeg MR-Kamerlid Gautier Calomne wat de verhouding was tussen Franstalige en Nederlandstalige belastingaangiftes. Uit het antwoord van de minister blijkt dat 92 procent van de Brusselse aangiften in het Frans werd gedaan.

Ook in de zes Brusselse faciliteitengemeenten (Kraainem, Drogenbos, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) is er een Franstalig overgewicht, al is dit wel ‘minder’ uitgesproken dan in het gewest. Zo werden er 30 863 belastingaangiftes in het Frans gedaan tegenover zo’n 14 235 in het Nederlands. La libre concludeert daarbij dat dit een “interessant”element is voor de hervorming van de Brusselse regio en of de “eventuele uitbreiding” daarvan.

(bron: https://sceptr.net/2017/12/92-procent-brusselaars-is-franstalig/)
 
Westrand en Up-Cycling
Voor de vierde maal organiseerde Westrand een "Up-Cycling" op zondag 12 november 2017.
Met alle respect voor het initiatief ergerden we ons voor de vierde maal aan de opmaak van de affiche.

Een affiche en aankondigingen voor 80% opgemaakt in het ENGELS. Vele van onze inwoners begrijpen zelfs niet waarover het hier gaat. Beschamend voor een Vlaams Cultureel Centrum als Westrand.

Bij de eerste editie (en volgende) van het gebeuren hebben wij de directeur van CCD, de heer Fred Gillebert, en het College van Burgemeester en Schepenen hierop reeds gewezen. Blijkbaar zonder resultaat.

In een mail van 01 oktober vroegen we iedereen hierop te willen reageren.
Deze oproep werd positief onthaald en heel wat mensen, waaronder gemeentelijke politici, hebben gereageerd waarvoor onze dank.
 
Vertelwandeling 100 jaar Vlaamse onafhankelijkheid op vrijdagavond 22 december 2017 om 19:00 uur
Het activisme tijdens WOI wordt in het algemeen genegeerd of in een minder daglicht gezet. Nochtans was het belangrijk voor de latere Vlaamse staatsvorming. Gedurende de ‘centenaire’ van WO I moest er sowieso enige aandacht voor het activisme moest zijn. In oktober 2014 gidste ik in Gent enkele vertelwandelingen rond het ontstaan van het activisme. Op 23 oktober 2016 gidste ik een geslaagde vertelwandeling over de vernederlandsing van de UGent. Op 22 december 1917 riep de Raad van Vlaanderen in de toenmalige Alhambra-schouwburg Vlaanderens onafhankelijkheid uit. Dit symbolisch belangrijk evenement moet uiteraard eveneens worden herdacht. Ook hier wil ik dit doen in de vorm van een vertelwandeling. De toon zal niet hagiografisch zijn maar wel duidend, begrijpend beschrijvend, normaal kritisch, uiteraard vanuit een welwillend standpunt.


Wat?: een vertelwandeling (op de stoep) met een niet-partijpolitiek of vereningingskarakter. Alleen een Vlaamse leeuwenvlag als duidend en verbindend symbool!

Waar? Wanneer?: Vrijdagavond 22 december komen we samen om 19:00 uur aan het De Brouckèreplein ter hoogte van de splitsing Emile Jacqmainlaan en Adolphe Maxlaan (we herdenken een avondzitting van de Raad van Vlaanderen die ’s avonds plaatsvond en rond middernacht eindigde). We gaan in alle waardigheid naar de parking Alhambra (Emile Jacqmainlaan 14), die herinnert aan de toenmalige Alhambraschouwburg waar de Zelfstandigheid van Vlaanderen werd uitgeroepen.

Programma:
Joost Vandommele, erkend gids en kleinzoon van één der hoofdrolspelers van toen, dichter René De Clercq, ondervoorzitter van de raad van Vlaanderen geeft een toelichting met drie onderdelen:
1)Contextualisering van de gebeurtenissen van 22 december 1917
2)Een ingekort verslag van de gebeurtenissen van 22 dec. 1917
3)Actuele betekenis van Vlaamse onafhankelijkheid

Namens de initiatiefnemers: Joost Vandommele, lid van menige vaderlandse vereniging.
 
Word wakker Europa!
Met deze oproep kwamen minstens 45.000 Catalanen en sympathisanten naar Brussel om hun ongenoegen omtrent de onverschilligheid van Europa kenbaar te maken.
Inderdaad noch Europa, noch onze federale, noch gemeenschapsregeringen durven reageren, laat staan een mening uitdrukken.

Catalonië heeft gewoon gebruik gemaakt van een grondrecht (vrije meningsuiting) dat boven alle wetten staat. Zij die in oktober niet deelnamen aan het referendum, waar iedere Catalaan de kans toe kreeg, hadden ongelijk.

Catalonië heeft een eigen geschiedenis, cultuur, taal en identiteit die door de eeuwen heen vaak onderdrukt werd door gezaghebbers in Madrid. Onder de fascistische en Spaansgezinde dictatuur van Franco was het bijvoorbeeld verboden om Catalaans te spreken in het openbaar.
De Catalanen zijn misnoegd omdat ze vooral via de belastingen meer bijdragen aan de begroting van Spanje dan ze van Madrid terugkrijgen. Zoals vele Vlamingen het ook graag zouden zien willen de Catalanen hun belastingen zelf innen en beslissen hoe ze die inkomsten kunnen investeren.

Catalonië staat sinds decennia economisch het sterkst in Spanje maar wordt niet in verhouding gefinancierd. Catalonië wil praten met Madrid maar de Partido Popular (opgericht na de dood van Franco) heeft er lak aan om te onderhandelen. Neen, zij sluiten mensen op in de cel, sluiten drukkerijen en stembureau vóór het referendum kan plaatsvinden en schenden democratische grondrechten (=fundamentele mensenrechten).
 
Waar zijn we toch mee bezig?
Een Waals socialistisch ziekenfonds deelde in te kleuren tekeningen rond met een afbeelding van Sint-Nicolaas zonder kruis op zijn mijter. Waarom in Gods naam. De sint is al decennia lang een traditionele feestdag voor de meeste van onze kinderen. En de sint zou geen Sint (heilige) meer zijn zonder kruis op zijn mijter.

Dat het betrokken ziekenfonds dan een andere gelegenheid zoekt om hun kinderen een gelijkaardige feestdag te geven.
www.vvb-dilbeek.org
V.U. - Jean Pierre Van Cauwelaert
E-post - dilbeek@vvb.org