Hoofding
 
Reminder: Infolunch: Bewegen op Verwijzing helpt inwoners van het Waasland meer bewegen 14 mei 2018
Bewegen is gezond en je wordt er gelukkig van, maar toch doen we het te weinig! We hebben geen tijd of weten niet hoe eraan te beginnen. ‘Bewegen op Verwijzing’ kan een oplossing zijn.
Breng Bewegen op Verwijzing ter sprake en motiveer zo jouw patiënt/cliënt/… om vrijblijvend met zijn/haar huisarts contact op te nemen.

Wat is het?
Bewegen op Verwijzing is een initiatief van de Vlaamse Overheid dat dankzij lokale organisaties ook mogelijk wordt gemaakt in het Waasland (Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster).


Dankzij ‘Bewegen op Verwijzing’ kunnen patiënten, door de huisarts, worden doorverwezen naar een ‘Bewegen op Verwijzing-coach’ die een laagdrempelig beweegplan op maat zal opmaken en hem/haar zal motiveren om meer te gaan bewegen. Dat kan gaan van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt.


Graag willen we de huisartsen en alle andere hulpverleners (= indirecte toeleiders naar Bewegen op Verwijzing) informeren tijdens de infolunch op 14 mei 2018.

Voor meer informatie kan je reeds een kijkje nemen op onze website.

Inschrijving Infolunch 


 
Voorstelling rapport “onderzoek naar de lokale noden op vlak van opvoedingsondersteuning”  17 mei 2018
Een jaar geleden sloegen vzw De Keerkring, RWO Waasland, de gemeenten Kruibeke, Waasmunster, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Temse en de stad Lokeren de handen in elkaar en gingen op zoek naar de noden en zorgen van ouders en andere opvoeders m.b.t. de opvoeding van hun kinderen.
Met als doel het bestaande aanbod uit te breiden, te verbeteren, te versterken en/of te diversifiëren en lokaal toegankelijk te maken.
Tegelijkertijd heeft het onderzoek dialoog over opvoeding geopend. Bij de gezinnen zelf, maar ook bij de welzijnspartners in de verschillende gemeenten. Heel wat ouders hebben zich laten horen!
Ben je benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek en naar wat ouders ons te vertellen hadden? Noteer alvast 17 mei 2018 in je agenda zodat ook jullie kunnen deelnemen aan dit gebeuren. We verwelkomen je graag tegen 8u30 in de lokalen van het RWO Waasland. 


We beloven een flitsende terugkoppeling.

Ontbijten hoeft niet want daar zorgen de partners voor en elke bezoeker ontvangt een kleine attentie.

Plaatsen zijn beperkt!

Graag tot dan!


PROGRAMMA:
Datum: Donderdag 17 mei 2018
Locatie: RWO Waasland Lamstraat 113; 9100 Sint-Niklaas
08u30 Onthaal met ontbijtbuffet
09u00 Voorstelling project
10u30 Afronding

Graag hieronder uw aanwezigheid te bevestigen door het inschrijvingsformulier in te vullen.
 
Aanbod GGZ aan kinderen en jongeren in het Waasland
In 2015 gaf de overheid groen licht voor een grondige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (K&J) en hun context. In Oost-Vlaanderen bundelen heel wat verschillende actoren en organisaties die hiertoe bijdragen hun krachten onder de noemer RADAR.  


RWO Waasland en RADAR (Netwerk Geestelijke Gezondheid K&J Oost-Vlaanderen) hebben de handen in elkaar geslagen voor de organisatie van een infomoment rond het GGZ-aanbod voor K&J in de regio. 


Concreet start RADAR met een voorstelling van haar werking en programma’s (crisis, care, crosslink, trajectcoördinatie, …), waarna ook hun regionale GGZ-partners met een aanbod voor K&J hun werking aan u presenteren (centra voor ambulante revalidatie, centra voor geestelijke gezondheidszorg, afd. kinder- en jeugdpsychiatrie algemeen ziekenhuis, … ). 
Werkt u met (de context van) kinderen en/of jongeren met een psychische/psychiatrische kwetsbaarheid, en wil u graag meer weten over het aanbod voor deze doelgroep binnen de regio, aarzel dan zeker niet om u in te schrijven voor dit boeiende infomoment. 

Op 13 juni 2018 stellen deze GGZ-partners zich aan u voor. Aan deze infovoormiddag wordt een netwerkmoment met broodjesmaaltijd gekoppeld. 
inschrijving
 
lancering van het Zorgpad Dementie Waasland op vrijdag 18 mei 2018 om 10u
Overlegplatform Dementie (OPD) Waasland en zijn partners, Expertisecentrum Dementie
Meander, AZ Nikolaas, SEL Waasland en LMN Waasland nodigen U van harte uit op:

Lancering Zorgpad Dementie Waasland

Vrijdag 18 mei 2018

Vanuit OPD Waasland werd het initiatief genomen om, in navolging van regio Dender, van
start te gaan met de vorming van een Zorgpad Dementie voor het Waasland.

Er werd vertrokken van een ruime vertegenwoordiging van alle betrokken partners van
eerste en tweede lijn: thuiszorg, AZ Nikolaas, Expertisecentrum Dementie Meander…
Extra aandacht werd er gegeven aan de mantelzorgers en de rol van de huisarts en het
ziekenhuis in dit Zorgpad.

Na veel werkgroepen, afstemming, overleg… kunnen we met de nodige trots het Zorgpad
Dementie voor de regio Waasland voorstellen.

Programma

10u00  Inleiding
10u05 “Dementie, je staat er niet alleen voor”
            Fragmenten uit de theatervoorstelling van Lieve De Meyer – verteltheater Arto
10u20 “Het belang van vroeg-detectie en sensibilisering”
            Dr. Marijke Bollaert - Geriater AZ Nikolaas
10u50 “Het Zorgpad Dementie Waasland” – een rondleiding in 3 fasen
            Eve Van den Bergh – Geriatrisch supporteam/geriatrisch dagziekenhuis AZ Nikolaas
            Leentje Vanderniepen – Expertisecentrum Dementie Meander
11u50  Aan de slag met het zorgpad!
12u00  Netwerklunch met broodjes
13u00  Einde

Locatie

Groot Auditorium Odisee – Campus Waasland
Hospitaalstraat 23 te 9100 Sint-Niklaas
Parkeren? Raadpleeg het parkeerplan van stad Sint-Niklaas.

Inschrijving
Vóór 13 mei 2018 enkel via het online inschrijvingsformulier op www.selwaasland.be.
Accreditering voor artsen aangevraagd (rubriek 6 – ethiek en economie).
 
Driedaagse Oplossingsgerichte Opleiding - Oplossingsgericht Centrum De 4e Witte raven bijeenkomst 22 mei a.s. - uitnodiging
Op 22/05, 31/05 EN 5/06 organiseer ik vanuit het Oplossingsgericht Centrum een driedaagse oplossingsgerichte opleiding. Een praktische, activerende opleiding met aandacht voor mindset en technieken. Een stevige introductie voor wie start, aanscherpend voor wie reeds vertrokken is.

EEN GREEP UIT DE INHOUDEN:

- een mindset om naar de werkelijkheid te kijken
- een structuur om een oplossingsgericht (krachtgericht) gesprek te voeren
- taal en vragen om krachten en mogelijkheden te helpen (her)ontdekken en construeren
- technieken om de gewenste situatie, uitzonderingen op het probleem en krachten zichtbaar te maken
- de flow-chart uit het Brugs model om samenwerkingsrelaties in te schatten en interventies af te stemmen

In bijlage heb ik het volledige programma opgenomen.

HEB JE ZIN OM AAN TE SLUITEN ?

Schrijf je in via www.oplossingsgerichtcentrum.be 
Ben je klaar voor de vierde bijeenkomst met de Witte Raven van het Waasland?


We maken tijdens deze bijeenkomst tijd voor:
Een opvoering van de voorstelling ‘Ik ben iemand/niemand’ van Guy Didelez en Lieven De Pril, gebracht door Stefanie Moens en Thomas De Wit.

Ervaringsuitwisseling van/door de Witte Raven en een update van de bestedingen.


Gelegenheid tot napraten tijdens de netwerkreceptie.

Graag inschrijven vóór 10 mei 2018 via deze link : klik hier.
Ben je niet vrij die dag? Stuur dan gerust een collega, iemand die
samen met jou begaan is met het lot van de kinderen in armoede.

Witte Raven
bijeenkomst
Dinsdag 22 mei 2018 13.00u-17.00u
CC Ter Vesten
Gravenplein 2, 9120 Beveren
Ruime parking voorzien, op wandelafstand van het station.
 
Vormingen 'Omgaan met verontrusting'

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de vorming ‘Dialoog met de cliënt’.
Ook zijn er nog plaatsen vrij voor de vorming voor directies/pedagogisch verantwoordelijken omtrent het ondersteunen van medewerkers in het omgaan met verontrusting.

 Lees meer
Open plaatsen op vormingen vreemdelingenrecht voorjaar 2018

Er zijn nog open plaatsen op enkele vormingen die dit voorjaar worden aangeboden door de Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Schrijf je snel in, via de link bij de vorming die je wil volgen:

Verblijf burgers van de Unie op 8 mei 2018 van 9u30 tot 12u30 in DIEST


Belgische nationaliteitswetgeving op 24 mei 2018 van 9u30 tot 12u30 in BRUGGE


Gezinshereniging met gezinsvorming en Belg, Unieburger of derdelander op 5 juni 2018 van 9u30 tot 16u in BRUSSEL (volzet)


Mensen zonder wettig verblijf op 5 juni 2018 van 09u30 tot 15u30 in HASSELT


PVF, het zorgbudget voor je meerderjarige kind – OVL

Wat is de persoonsvolgende financiering (PVF), wie heeft er recht op, en wat kan en mag je ermee?

Met Persoonsvolgende Financiering, kortweg PVF, organiseren meerderjarige mensen met een handicap zelf hun zorg naar eigen inzicht en nood. Maar wat is deze zorgfinanciering nu juist, welke persoonsvolgende budgetten zijn er, wie heeft er recht op, en wat mag en kan je er mee doen?

Je ontdekt
Een heldere uiteenzetting over het wie wat en waarom van het PVF.
Je vragen en ervaringen zijn welkom.
In samenwerking met de gemeente Beveren

Lees meer 


Inschrijven klik hier.
 
Uitnodiging symposium 'De weg naar geïntegreerde zorg.' Ervaringen en aanbevelingen van 8 jaar zorgvernieuwing*
De vier zorgvernieuwingsprojecten

ADD (regio Aalter-Deinze-Drongen)
Brugzorg (regio Meetjesland)
SOM+ (regio Waas & Dender)
Langer thuis met Xtra Zorg (regio Zuid-Oost-Vlaanderen)

Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen en Zorgnet-Icuro
nodigen u uit op het symposium.Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 21 mei.

Deelname is gratis.

Hebt u vragen, dan kan u deze stellen via zorgvernieuwingsprojecten@gmail.com
lees meer »
www.rwowaasland.be
Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas
03 780 52 35 - info@rwowaasland.be