Hoofding
 
Eerste hulp bij scheiding: tips & tricks voor hulpverleners Een kind van gescheiden ouders inschrijven op school: zo doe je dat Een kind van gescheiden ouders inschrijven in de kinderopvang: zo doe je dat
Op dinsdag 5 december organiseert het Netwerkoverleg Jeugdhulp Waas en Dender in samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen, tZitemzo en de RWO Waasland en Dendermonde de inspiratiedag EHBS* - Eerste Hulp Bij Scheiding.
Deze studiedag is bedoeld voor hulpverleners die beroepsmatig met scheidingssituaties, al dan niet conflictueus te maken krijgen. 

Inschrijven klik hier.
Op maandagmiddag 18 december stelt Regionaal Welzijnsoverleg Waasland, CAW Oost-Vlaanderen en tZitemzo de bundel “Een kind van gescheiden ouders inschrijven op school: zo doe je dat” voor.
Leer wat de wet zegt over ouderlijk gezag en ontdek onze tips om dit toe te passen vanaf de inschrijving. Deze vormingsnamiddag is bedoeld voor schooldirecties, zorgcoördinatoren, leerkrachten, CLB-medewerkers, ….   Inschrijven klik hier.
Op maandagavond 18 december stelt Regionaal Welzijnsoverleg Waasland, CAW Oost-Vlaanderen en tZitemzo de bundel “Een kind van gescheiden ouders inschrijven in de kinderopvang: zo doe je dat” voor.
Leer wat de wet zegt over ouderlijk gezag en ontdek onze tips om dit toe te passen vanaf de inschrijving. Deze vormingsavond is bedoeld voor organisatoren van kinderopvang, zowel opvang baby’s en peuters als buitenschoolse opvang.


Inschrijven klik hier.
lees meer » lees meer » lees meer »
 
Reminder: Mobiel Crisis Team en Crisishulp CAW Oost-Vlaanderen
Het MCT richt zich tot volwassenen vanaf 18 jaar in de thuissituatie met een psychiatrische problematiek in een acute crisis. 

Crisishulp CAW Oost-Vlaanderen richt zich tot personen die zich in een crisissituatie bevinden. Het gaat over een subjectieve beleving van de cliënt. De persoon in crisis ervaart, omwille van een bepaalde gebeurtenis, de nood aan onmiddellijke hulp. Deze vorming enkel gericht naar de lokale partners van het PAKT-regio. Voor het Waasland is dit concreet Lokeren, Moerbeke en Wachtebeke.

PROGRAMMA:

8u30 Onthaal
9u00 Voorstelling werking Mobiel Crisisteam Team (MCT) en De Crisishulp van het CAW Oost-Vlaanderen
11u00 Casusbespreking
12u00 Netwerkmoment met broodjesmaaltijd
DATUM:30 november 2017
LOCATIE: MFC Hagewinde Poststraat 106 9160 Lokeren

Inschrijven
 
Infolunch: Geïntegreerd Breed Onthaal Sint-Niklaas
Maandag 11 december zal er tijdens een infolunch  stand van zaken gegeven worden over Geïntegreerd Breed Onthaal in Sint-Niklaas.


CAW Oost-Vlaanderen, OCMW Sint-Niklaas en Dienst Maatschappelijk Werk mutualiteiten werken een gemeenschappelijk onthaal uit. Samenwerking, samen zoeken en samen vorm geven zodat de burger/client/ klant snel zijn weg kan vinden.


Wij zorgen voor soep en u brengt de boterhammen mee.Inschrijven klik hier.
 
Theatervoorstelling BOL WOL Gespreksavond IS HET EEN MEISJE OF EEN JONGEN?
Theater/familievoorstelling BOL WOL voor kinderen (+7) én hun ouders
Zondag 19 november 2017│ 15u │ inkom: 2€ kinderen – 3€ volwassenen │

BOL WOL gaat over genderidentiteit.
Over jongens en meisjes - blauw en roze - vakjes en kotjes.
Over spelen.
kind zijn.
Ook geschiedenis
en
mens zijn.Locatie: huisvandeMens Sint-Niklaas, Stationsplein 22
Info & reservatie: sintniklaas@demens.nu / T 03 777 20 87
Al van voor je geboren bent, worden er beslissingen voor je genomen, in functie van je gender. ‘Het is een jongen!’ staat op het geboortekaartje. De kinderkamer wordt blauw geschilderd en er wordt gezocht naar typisch speelgoed. Maar genderidentiteit is een veel breder spectrum in alles wat tussen man en vrouw kan vallen.

Er wordt weleens gezegd dat genderidentiteit een hype is. Er is weliswaar meer openheid en aandacht, maar niemand kiest voor de moeilijkheden die hiermee gepaard gaan als je gevoel niet klopt met je geslacht: het niet kunnen voldoen aan verwachtingen van ouders & omgeving, opboksen tegen vooroordelen en tegen de maatschappelijke gendernormen. Waarom is geslacht überhaupt zo belangrijk? Heeft geslacht vandaag nog juridische relevantie? Locatie: huisvandeMens Sint-Niklaas, Stationsplein 22
Info & reservatie: sintniklaas@demens.nu / T 03 777 20 87
 
Infonamiddag : wat is diabetes? Infoavond: Zorgverlenen in een superdiverse samenleving
Dat diabetes een chronische aandoening is, en vroeger de term suikerziekte vaak
gebruikt werd, is alom bekend. Dat wereldwijd 347 miljoen mensen diabetes hebben,
is wellicht minder bekend. En voorspellingen wijzen enkel op een toename.
Graag nodigen we u dan ook uit op de infonamiddag om deze aandoening en enkele
aspecten ervan op een begrijpelijke manier toe te lichten.
Werkgroep Interculturalisering van Deel-sel Lokeren/Lochristi/Wachtebeke verwelkomt u graag op een infoavond voor (thuis)zorgverleners over zorg verlenen in de superdiverse samenleving. 
Over de jaren heen is het doelpubliek van (thuis)zorgdiensten vergroot en
diverser geworden. In tijden van superdiversiteit ontmoeten zorgverleners
meer en meer patiënten/cliënten met verschillende migratieachtergronden
die ook meer en meer van elkaar verschillen dan vroeger het geval
was.
lees meer » lees meer »
 
Aanbod OTA – Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
Superdiversiteit’ is een veel gebruikte term om de samenleving van vandaag te omschrijven. Een gevolg daarvan is dat de huidige (referentie)kaders worden uitgedaagd en in sommige gevallen bijgesteld dienen te worden. Dit is ook de realiteit van de hulpverlening: vanzelfsprekendheden zijn niet meer vanzelfsprekend en de zoektocht naar ‘nieuwe antwoorden’, vraagt een ‘proces’ op vele niveaus: van versterking van de competenties van de individuele hulpverlener tot een organisatiebeleid waarin ‘cultuursensitieve zorg’ een plaats krijgt.
Het OTA wil mee inzetten op de procesbegeleiding door enerzijds de hulpverlener te coachen en anderzijds trajecten voor te stellen op bestuursniveau (al dan niet in samenwerking met partners).


Lees meer>>
 
Vacature : Bewegen op verwijzing- coach Methodiekencafé: werken met kinderen, jongeren en hun context
Bewegen op Verwijzing-coach

regio Waasland

Als Bewegen op Verwijzing-coach is het jouw taak om mensen te helpen om gezonder en actiever te leven, na doorverwijzing van de huisarts.
Je gaat samen met de deelnemer op zoek naar de geknipte beweegmogelijkheden om dagelijks actief te zijn. Jouw taak stopt wanneer het bewegen begint. Jij motiveert en je deelnemer gaat zelf aan de slag met zijn beweegplan op maat, waarbij rekening gehouden wordt met de input van de huisarts en de mogelijkheden en verwachtingen van de cliënt. Dit kan gaan van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Met het netwerk Cultuur Sensitieve Zorg organiseren we op 30 november een methodiekencafé: werken met kinderen, jongeren en hun context.


Werken met kinderen, jongeren en hun context is niet altijd evident. Zeker in contact met cliënten die een andere afkomst hebben dan de jouwe is het vaak een zoektocht naar de juiste taal om elkaar te begrijpen. Dit brengt vaak wat onzekerheid met zich mee. Toch hoeft het niet moeilijker te zijn. Met deze inspiratiedag willen we jou vooral inspireren, motiveren en goesting geven. We gaan niet te theoretisch te werk, maar focussen vooral op doen en experimenteren met verschillende methodieken zodat je rugzak na deze studiedag wat meer gevuld is en je zin hebt om nieuwe tools uit te proberen.
lees meer » lees meer »
www.rwowaasland.be
Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas
03 780 52 35 - info@rwowaasland.be