Hoofding
 
Partnervergadering RWO: 4 mei 2018 om 9u
Regionaal Welzijnsoverleg Waasland nodigt u vriendelijk uit op haar Partnervergadering. Het eerste luik bestaat uit de Algemene Vergadering, waar leden en partners meer uitleg krijgen over de financiële en inhoudelijke stand van zaken van de werking van RWO Waasland vzw.

Agenda:

1. jaarwerking RWO
2. jaarrekening en balans 2017 en bestemming van het resultaat
3. ontlasting van de beheerders
4. Gastspreker: Geerdt Magiels


In het tweede luik geven we het woord aan Geerdt Magiels:

“Schaarste en tijd”

Zeg "schaarste" en je denkt al snel aan gebrek aan voedsel, geld en andere middelen. Een ander woord voor armoede.
Maar ook rijken kunnen arm zijn. Armoede is meer dan alleen materieel gebrek maar ook een psychologische toestand. Geerdt Magiels zal hier een boeiende uiteenzetting rond geven.

Geerdt Magiels. is bioloog en filosoof. Hij schrijft en praat over wetenschap, kunst en culinaria, over biologie, breinen en genen. Vanuit zijn achtergrond zal hij verassende inzichten geven.

Iedereen is welkom. Deelname is gratis, inschrijven kan via deze link tot 27/04/18. We hopen u alvast te mogen verwelkomen. Hopelijk tot dan!


Inschrijving Partnervergadering
 
Reminder: Infolunch: Bewegen op Verwijzing helpt inwoners van het Waasland meer bewegen 14 mei 2018
In april gaat men in het Waasland van start met het project ‘Bewegen Op Verwijzing’, een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en met steun van de Vlaamse overheid. Dankzij dit project kunnen huisartsen inwoners met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Die coach helpt de doorverwezen patiënten om meer te bewegen. De doorverwezen patiënten krijgen van de coach een beweegplan op maat.
Graag willen we de huisartsen en alle andere hulpverleners (= indirecte toeleiders naar Bewegen op Verwijzing) informeren tijdens de infolunch op 14 mei 2018.

Voor meer informatie kan je reeds een kijkje nemen op onze website.

Inschrijving Infolunch 


 
1 Gezin 1 Plan: stand van zaken: fase 2 is ingediend
Zoals gekend werd het project dat binnen W&D ingediend werd, goedgekeurd en is er op 15 april een zgn. ‘fase 2-sjabloon’ ingediend te worden.
Naast een verdere inhoudelijke uitwerking bevat deze ook een voorstel van middelenverdeling.

Inhoudelijk zijn de speerpunten ondermeer het reduceren van de wachttijd voor gezinnen met een RTH-ondersteuningsnood en het beter coördineren van de ondersteuning wanneer diverse actoren in hetzelfde gezin actief zijn.
De effectieve opstart van het samenwerkingsverband wordt in september 2018 verwacht.

U kunt alle verslagen terugvinden op onze site.

Klik hier 

 
Groepsaankoop woonmeter - teken nu in!
Samenlevingsopbouw organiseert eenmalig een groepsaankoop van woonmeters voor gemeenten, OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociaal verhuurkantoren en andere organisaties.

De woonmeter is een eenvoudige thermo- en hygrometer met vier vuistregels om correct te verwarmen en te verluchten, een ideaal instrument voor lokale projecten rond energiebesparing. Het leert je om bewust om te gaan met energie, het helpt je bij vocht en schimmel en het verhoogt het comfortgevoel. De woonmeter is ontworpen voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen, maar is voor iedereen zinvol. De icoontjes tonen hoe je de woonmeter correct gebruikt zodat ook mensen die moeilijk Nederlands lezen of schrijven ermee aan de slag kunnen. De woonmeter is nuttig tijdens de energiescan, woon- en budgetbegeleiding of lokale klimaatacties.

Wij geloven in de woonmeter. Hopelijk u ook. U kan deelnemen aan de eenmalige groepsaankoop en de woonmeter gebruiken om de strijd tegen energiearmoede aan te gaan. Sla met uw partners de handen in elkaar en zet een leuke lokale actie op.

Op het inschrijvingsformulier www.samenlevingsopbouw-ap.be/woonmeter geeft u aan hoeveel meters u wil aankopen. 

Inschrijven kan van 1 april tot 30 juni 2018. Vanaf 1 september 2018 ontvangt u uw bestelling.

De prijs per woonmeter:
• Minder dan 20 exemplaren: € 20
• Tot 50 exemplaren: € 18
• Tot 200 exemplaren: € 16
• Meer dan 200 exemplaren: € 15

Contactgegevens:
Leen Smets
Opbouwwerker Energie en Woonkwaliteit
M 0472 39 27 87
E leen.smets@samenlevingsopbouw.be
lees meer »
 
e-mailverkeer VK Oost-Vlaanderen
Een zeer belangrijk bericht. Door omstandigheden met onze operator ontvangen wij onze e-mails op vkgent.BE niet meer.

Gelieve vanaf heden de extensie .BE te wijzigen naar .BIZ . Dit is zo voor alle VK adressen van VK Oost-Vlaanderen: voornaam.naam@vkgent.biz.
 
Vormingen 'Omgaan met verontrusting'


Werk je in de jeugdhulpverlening in Oost-Vlaanderen of kom je vaak in contact met jeugdhulpverleners? Heb je soms te maken met situaties die je verontrusten?
Indien dit zo is, dan zijn de vormingsinitiatieven over ‘handelen in situaties van verontrusting’ iets voor jou. 

 Lees meer
Mantelzorg heeft geen kleur


Op vrijdag 20 april organiseren het Minderhedenforum, VIVO, Koning Boudewijnstichting, VVSG, Zorgnet-Icuro samen met Zorg-Saam de studiedag ‘Mantelzorg heeft geen kleur‘. Deze voormiddag heeft als thema het ondersteunen van mantelzorgers met een migratieachtergrond. We reiken handvaten en concrete tips aan en geven aanbevelingen voor het beleid. We richten ons naar gezondheids- en welzijnswerkers in de ruimste zin van het woord. Wees Welkom!

Klik om je in te schrijven!
symposium zp3-projecten oost-vlaanderen ntov-zorgnet


Op vrijdagnamiddag 25 mei ‘18 organiseren de ZP3-projecten SOM+, ADD-Brugzorg en Vlaamse Ardennen hun slotsymposium in Gent, in evenementenzaal “New Zebra”.
De inhoud van de dag wordt momenteel druk vormgegeven.

Lees meer 


Inschrijven klik hier.
 
www.rwowaasland.be
Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas
03 780 52 35 - info@rwowaasland.be