Februari 2017
FacebookTwitterLinkedInInstagram  
 
 

NIEUWSBRIEF NATUUR & MILIEU
N-VA-Volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement

 
 
 
Graag duidelijke digitale jachtplannen
 
“Wil je weten waar er gejaagd mag worden? Dan kan je terecht op de website van het Agentschap Natuur en Bos. “Maar de kaarten die daar te vinden zijn, deugen niet”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Piet De Bruyn (N-VA). Hij kaartte het probleem aan bij Joke Schauvliege, die niet anders kon dan bevestigen. Het Agentschap moet zijn huiswerk opnieuw maken.
lees meer »
 
Warrelnetten: een verbod met resultaat
 
Het aantal dode bruinvissen dat aanspoelt aan onze Vlaamse kust daalt spectaculair. “Een gevolg van het verbod op het gebruik van warrelnetten”, meent Vlaams Volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA). Hij was de drijvende kracht achter het verbod.
lees meer »
 
Valse start voor omgevingsvergunning
 
Op vier gemeenten na, hebben alle Vlaamse gemeenten gevraagd om de invoering van de omgevingsvergunning te mogen uitstellen tot 1 juni aanstaande.
“De mogelijkheid tot uitstel werd te elfder ure ingevoerd omwille van softwareproblemen bij de Vlaamse administratie”, verduidelijkt Vlaams Volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA).
lees meer »
 
Uw zonnepanelen op andermans dak
 
Wil je investeren in zonnepanelen maar heb je zelf geen (geschikt) dak? Dat mag binnenkort geen probleem meer zijn. Je zal dan immers je eigen zonnepanelen kunnen leggen op andermans dak. Ook bedrijven en de overheid zullen dit kunnen, beklemtoont Vlaams Volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy (N-VA).
lees meer »
 
Zaventem: de lasten en de lusten
 
Doen de strenge Brusselse geluidsnormen onze “nationale” luchthaven de das om? Het einde van dit verhaal is nog niet geschreven. “Maar over de kern kan geen twijfel bestaan”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Nevens (N-VA): “de lasten en de lusten moeten gelijk verdeeld worden over de hele omgeving.”
lees meer »
 
Colofon
 
Dit is de Nieuwsbrief 'Natuur & Milieu' van de N-VA-volksvertegenwoordigers Wilfried VandaelePiet De Bruyn, Andries Gryffroy, Bart Nevens, Axel Ronse en Ludo Van Campenhout.
Met deze nieuwsbrief houden zij u graag op de hoogte van het N-VA-werk in de commissie Leefmilieu, Natuur en Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement.

U mag deze nieuwsbrief natuurlijk ook altijd verder doorsturen naar uw collega’s en vrienden. Willen ze in de toekomst onze Natuur & Milieu Nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen, dan volstaat het dat ze met hun e-mailadres inschrijven op natuurenmilieu@n-va.be. Zo blijven u, uw collega's en vrienden in detail geïnformeerd over de N-VA-initiatieven inzake Natuur- & Milieubeleid.

Vragen of opmerkingen? Mail naar natuurenmilieu@n-va.be.
  FacebookTwitterLinkedInInstagram
 www.n-va.be  
 
  © N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.