6 september 2018
FacebookTwitterLinkedIn  
 
 

ONDERWIJSNIEUWSBRIEF
N-VA-Volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement

 
 
 
De Onderwijsnieuwsbrief is een initiatief van de N-VA-onderwijsspecialisten in het Vlaams Parlement. Met deze nieuwsbrief willen we graag onze visie, onze tussenkomsten en enkele onderwijsnieuwtjes onder uw aandacht brengen.
 
Studenten met een beperking vinden sneller hun weg naar het hoger onderwijs
Het aantal studenten met een functiebeperking in het Vlaams hoger onderwijs is de afgelopen jaren fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams volksvertegenwoordiger Ingeborg De Meulemeester (N-VA). “De voorbije jaren stelden we al een stijging vast van het aantal studenten met een beperking in ons Vlaams hoger onderwijs. De stijging zet zich voort en daar ben ik uiteraard blij om,” geeft De Meulemeester aan.
lees meer »
 
Jonge leerkrachten sneller vast benoemd
57% van de leerkrachten die in oktober 2017 vast benoemd werden, was jonger dan 30 jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA). “Het is positief dat jonge leerkrachten sneller werkzekerheid krijgen. Tegelijk is er dringend nood aan een beter evaluatiesysteem voor leerkrachten, ook voor hen die slecht functioneren”, geeft Vera Celis aan.
lees meer »
 
Quo Vadis Nederlands
Als je het ons, N-VA, vraagt, dan is men in het taalgebruik, de taalkennis en het taalonderricht ver afgedwaald van wat noodzakelijk is. Ik wil niet minder maar meer standaardtaal op het publieke forum. Niet minder maar meer Nederlands in onze scholen. We moeten het tij keren. In het Vlaams Parlement nemen we de handschoen op.”, aldus de hartenkreet van Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck.
lees meer »
 
Ook 300.000 volwassenen gaan terug naar school
Niet alleen voor de kleuters en de leerlingen, maar ook voor de ruim 300.000 cursisten uit het volwassenenonderwijs begint een nieuw schooljaar. Voor hen hebben we hard gewerkt aan een structureel betere organisatie en financiering van het volwassenenonderwijs. We wensen de leerlingen en de ruim 8000 personeelsleden dan ook een vruchtbaar schooljaar toe.
lees meer »
 
Nederlands is de sleutel
Burgerschap op school is positief. Nederlands is echter de sleutel voor alle vakken én leven in Vlaanderen. Dat het katholiek onderwijs het ene afbouwt voor het andere, is dus geen goed idee”, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls.
lees meer »
 
Inzetten op STEM is broodnodig
Er zijn dringend inspanningen nodig om STEM-richtingen meer ingang te doen in vinden in het technisch en beroepsonderwijs,” zegt Vlaams parlementslid Kathleen Krekels. Dat bevestigt niet alleen de STEM-monitor van juni 2018, maar ook de ervaringen van Kathleens bedrijfsstage bij BASF. De arbeidsmarkt schreeuwt om technische profielen.
lees meer »
 
Colofon
Dit is de Onderwijsnieuwsbrief van de N-VA-volksvertegenwoordigers Kris Van DijckVera Celis, Paul Cordy, Koen DaniëlsIngeborg De Meulemeester, en Kathleen Krekels.
Met deze Onderwijsnieuwsbrief houden zij u graag op de hoogte van het N-VA-werk in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Zo blijft u in detail geïnformeerd over de N-VA-initiatieven inzake onderwijsbeleid.

Vragen of opmerkingen? Mail naar onderwijsbrief@n-va.be.
  FacebookTwitterLinkedIn
 www.n-va.be  
 
  © N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.