8 februari 2018
FacebookTwitterLinkedIn  
 
 

ONDERWIJSNIEUWSBRIEF
N-VA-Volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement

 
 
 
De Onderwijsnieuwsbrief is een initiatief van de N-VA-onderwijsspecialisten in het Vlaams Parlement. Met deze nieuwsbrief willen we graag onze visie, onze tussenkomsten en enkele onderwijsnieuwtjes onder uw aandacht brengen.
 
Waterval, welke waterval?
Jongeren op basis van hun talenten oriënteren naar hun eigen talenten en interesses; dat is en blijft de enige juiste opdracht. Is dat TSO of BSO, KSO of ASO. Geen probleem, integendeel. Maak er fiere jongeren van die meer dan hun steen kunnen en zullen bijdragen tot de samenleving”, blogt Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
lees meer »
 
Geef vertrouwen aan de delibererende klassenraad
Wat Unia met zijn diversiteitsbarometer ook moge beweren: N-VA behoudt het volste vertrouwen in de delibererende klassenraad”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA). Leerkrachten volgen de leerlingen en hun motivatie, doorzetting en interesses een schooljaar lang. Wie hun deliberatie in twijfel trekt, wantrouwt de leerkrachten en hun expertise.
lees meer »
 
Bednet zit in de lift
506 langdurig zieke leerlingen maakten vorig schooljaar gebruik van afstandsonderwijs via Bednet. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) opvroeg. “Ik ben bijzonder blij dat de Vlaamse Regering dit jaar ruim 2,3 miljoen euro vrijmaakt om de werking van Bednet verder te ondersteunen.”
lees meer »
 
Goede rekeningen maken goede vrienden
Soms, wanneer alle andere opties uitgeput zijn, zijn scholen genoodzaakt incassobureaus in te schakelen om onbetaalde facturen te innen. “Het is vaak de laatste uitweg voor scholen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ingeborg De Meulemeester (N-VA). “Maar een transparant kostenbeheersend beleid is onontbeerlijk op school. Ouders moeten bij de start van het schooljaar een beeld krijgen van de te verwachten schooolkosten.”
lees meer »
 
Kinderen nooit “plots” uitgewezen
Wanneer een gezin met schoolgaande kinderen wordt uitgewezen, laat de oppositie steevast uitschijnen dat dit totaal onverwacht gebeurt. “Maar gezinnen worden nooit ‘plots’ uitgewezen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Paul Cordy (N-VA). “Gezinnen weten vaak al een hele tijd dat dat ze niet in dit land kunnen blijven. Ouders hebben dus een belangrijke verantwoordelijkheid om een uitzichtloze situatie niet te rekken.
lees meer »
 
Efficiënter ondersteunen
De ondersteuning van leerlingen en leerkrachten in uitvoering van het zogenaamde M-decreet kan efficiënter, zo blijkt uit onderzoek. “De eenvoudigste manier om efficiëntiewinsten te boeken, is netoverschrijdend gaan werken”, onderstreept Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels (N-VA). “Dat dit zinvol is, heeft de vroegere GON-werking reeds bewezen”.
lees meer »
 
Colofon
Dit is de Onderwijsnieuwsbrief van de N-VA-volksvertegenwoordigers Kris Van DijckVera Celis, Paul Cordy, Koen DaniëlsIngeborg De Meulemeester, en Kathleen Krekels.
Met deze Onderwijsnieuwsbrief houden zij u graag op de hoogte van het N-VA-werk in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Zo blijft u in detail geïnformeerd over de N-VA-initiatieven inzake onderwijsbeleid.

Vragen of opmerkingen? Mail naar onderwijsbrief@n-va.be.
  FacebookTwitterLinkedIn
 www.n-va.be  
 
  © N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.