Juni 2017
FacebookTwitterLinkedIn  
 
 

ONDERWIJSNIEUWSBRIEF
N-VA-Volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement

 
 
 
Extra steun voor leerling én leerkracht
Vanaf 1 september krijgen kinderen met ondersteuningsnood die in het gewoon onderwijs les volgen, extra hulp. “We zijn blij dat die ondersteuning in de klas gebeurt voor de leerling die het nodig heeft én voor de betrokken leerkracht”, onderstrepen Kathleen Krekels en Koen Daniëls, de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het dossier voor de N-VA van nabij opvolgen. Voor de N-VA is het belangrijk dat scholen vrij kunnen kiezen bij welk ondersteuningsnetwerk ze aansluiten en met welke scholen ze kunnen (blijven) samenwerken.
lees meer »
 
Geen spijbeltoelage
Het bestrijden van afwezigheden op school vergt vooral een preventieve aanpak. Maar, wanneer die geen resultaat oplevert, is het terugvorderen van de schooltoelage op zijn plaats. “De schooltoelage is er nu eenmaal voor de leerlingen die naar school gaan. Een schooltoelage is geen spijbeltoelage”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ingeborg De Meulemeester (N-VA).
lees meer »
 
Examens en ramadam: een zware combinatie
Examens combineren met de ramadan is een zware opgave. Scholen kunnen autonoom maatregelen nemen om die combinatie in goede banen te leiden. “Maar hierbij moet het succesvol doorlopen van de examenperiode primeren en niet het faciliteren van de ramadan”, benadrukt Vlaams volksvertegenwoordiger Paul Cordy (N-VA).
lees meer »
 
Thuis door stress en pestgedrag
De verhoogde zorgnoden, de enorme diversiteit, de overdreven planlast, de werkonzekerheid, pesterijen,... het zijn evenveel factoren die een steeds grotere druk leggen op de schouders van het onderwijspersoneel. Dat leidt op zijn beurt tot een toenemend aantal depressies en burn-outs. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) schreef er een voorstel van resolutie over.
lees meer »
 
Grenzen aan de godsdienstvrijheid
“Ik ben altijd een pleitbezorger geweest van levensbeschouwelijke vakken in ons onderwijs. Maar ik eis wel dat religie - en de vertaling daarvan naar kinderen en volwassenen - zich inpast in wat wij in het Westen vandaag als “normaal” definiëren", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck (N-VA). “De vrijheid van religie staat niet boven alle andere waarden en normen van onze westerse samenleving.”
lees meer »
 
Colofon
Dit is de Onderwijsnieuwsbrief van de N-VA-volksvertegenwoordigers Kris Van DijckVera Celis, Paul Cordy, Koen DaniëlsIngeborg De Meulemeester, en Kathleen Krekels.
Met deze Onderwijsnieuwsbrief houden zij u graag op de hoogte van het N-VA-werk in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Zo blijft u in detail geïnformeerd over de N-VA-initiatieven inzake onderwijsbeleid.

Vragen of opmerkingen? Mail naar onderwijsbrief@n-va.be.
  FacebookTwitterLinkedIn
 www.n-va.be  
 
  © N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.