30 Maart 2017
FacebookTwitterLinkedIn  
 
 

ONDERWIJSNIEUWSBRIEF
N-VA-Volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement

 
 
 
Agressie tegen leerkrachten aanpakken
In 2016 zijn er 81 arbeidsongevallen geweest waarbij leerkrachten het slachtoffer waren van agressie door leerlingen of hun ouders. Dat is meer dan dan de jaren voordien. Bovendien liggen de echte cijfers waarschijnlijk nog hoger. Veel leerkrachten geven het geweld of de agressie immers niet aan uit schroom of schrik. “Elk incident van agressie of geweld is er één te veel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ingeborg De Meulemeester (N-VA). “Om een goed zicht te hebben op de werkelijke omvang van het probleem, pleit ik voor bijkomende initiatieven van de minister zodat leerkrachten elk geval en elke vorm van agressie of geweld standaard kunnen melden."
lees meer »
 
Kennis als basis voor taalvaardigheid
De N-VA vindt dat de lat hoog gelegd mag worden en pleit voor onderwijs dat jongeren taalvaardig maakt. Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels (N-VA) hield hiervoor een vurig pleidooi in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Aanleiding was de bespreking van de door de Taalunie ingenomen standpunten over de positie van het Nederlands in ons onderwijs. “We moeten de kennis van het Nederlands bewaken in het onderwijs, want taalvaardige jongeren hebben een voorsprong," zegt Krekels.
lees meer »
 
#Onderwijs
Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA) is het niet verstandig om de eerste schooldag uit te stellen. Het schooljaar start ook dit jaar op 1 september. Duidelijk en helder voor iedereen.
lees meer »
 
"We vragen van de ouders engagement"
Ik heb het interview met kersvers federaal staatssecretaris Zuhal Demir gelezen, die zegt: “Mijn papa verplichtte mij om ’s zondags naar de bibliotheek te gaan om drie boeken te gaan halen die ik wekelijks moest lezen”. Dát getuigt van engagement. Ik zie in mijn omgeving mensen van Marokkaanse of Turkse afkomst, die ook zeggen: "In mijn familie kregen wij die stimulansen, maar ik zie bij anderen dat die er niet altijd zijn."

Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck (N-VA) tijdens het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement op 8 maart 2017 over de uitspraken van minister Hilde Crevits over de schoolse betrokkenheid bij allochtone ouders.
lees meer »
 
Nultolerantie voor cyberpesten
1 op de 10 leerlingen wordt regelmatig geconfronteerd met cyberpesten. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) pleit voor een kordaat anti-pestbeleid in elke school waarbij er plaats is voor preventie, voor nazorg bij het slachtoffer en voor een correcte begeleiding van de dader.
lees meer »
 
'Rilatine is doping'
'Sommige studenten gebruiken Rilatine om hun concentratievermogen tijdens examens te verbeteren. Je kan dat 'vals spelen' of 'doping' noemen. Vlaams volksvertegenwoordiger Paul Cordy (N-VA) ondervroeg minister Crevits hierover en kreeg te horen dat universiteiten en hogescholen een verbod op Rilatine kunnen en mogen inschrijven in hun examenreglement.'
lees meer »
 
Colofon
Dit is de Onderwijsnieuwsbrief van de N-VA-volksvertegenwoordigers Kris Van DijckVera Celis, Paul Cordy, Koen DaniëlsIngeborg De Meulemeester, en Kathleen Krekels.
Met deze Onderwijsnieuwsbrief houden zij u graag op de hoogte van het N-VA-werk in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Zo blijft u in detail geïnformeerd over de N-VA-initiatieven inzake onderwijsbeleid.

Vragen of opmerkingen? Mail naar onderwijsbrief@n-va.be.
  FacebookTwitterLinkedIn
 www.n-va.be  
 
  © N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.