4 december 2017
FacebookTwitterLinkedIn  
 
 

ONDERWIJSNIEUWSBRIEF
N-VA-Volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement

 
 
 
De Onderwijsnieuwsbrief is een initiatief van de N-VA-onderwijsspecialisten. Via deze nieuwsbrief willen we graag onze visie, onze tussenkomsten en enkele onderwijsnieuwtjes onder uw aandacht brengen.
 
Nederlands: de taal van je eigen toekomst, ook op school
De Nederlandse taal verbindt ons allemaal. Deze overtuiging is voor veel directies en leerkrachten de drijfveer om op school en in de klas systematisch het Nederlands te gebruiken in de omgang met leerlingen die een andere thuistaal hebben. "Ze stellen niettemin vast dat hun visie niet onverkort wordt gedeeld in de adviezen die ze van koepels en structuren krijgen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniels.
lees meer »
 
Directeurs verdienen extra ondersteuning
De werkdruk onder de directeurs van het basisonderwijs is zo hoog dat ze er snel en massaal de brui aan geven. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaken van het grote verloop. “Zonder vooruit te willen lopen op de resultaten van dit onderzoek, is nu al duidelijk dat er dringend nood is aan een betere omkadering en opleiding”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Ingeborg De Meulemeester (N-VA)
lees meer »
 
Andere thuistalen in opmars
Maar liefst 16,5% van de leerlingen in Vlaanderen spreekt vandaag thuis geen Nederlands. “Maatregelen om de taalachterstand bij kinderen en jongeren aan te pakken, blijven dus broodnodig”, zegt Vera Celis, oud-leerkracht en Vlaams Volksvertegenwoordiger (N-VA). “Hoe vroeger we daarmee beginnen en hoe grondiger we dat doen, hoe beter.”
lees meer »
 
Werken aan burgerzin
De Vlaamse jongeren zijn toleranter geworden en ook het vertrouwen in en de kennis van onze politieke instellingen zijn erop vooruit gegaan. Dat blijkt uit internationaal onderzoek over de burgerschapscompetenties van 14-jarigen. “Toch mogen we niet op onze lauweren rusten,” benadrukt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels (N-VA). “Want van actief burgerschap is er nog lang geen sprake.”
lees meer »
 
Internationalisering in en van het hoger onderwijs
Hoger onderwijs heeft zich steeds in een internationale context afgespeeld. Maar internationalisering is uiteraard geen doel op zich. “De bedoeling moet zijn om de aanwezigheid van Vlaanderen in zijn geheel in het buitenland te versterken. Ook moet internationalisering ons in staat stellen buitenlandse expertise aan te trekken en onze studenten en docenten de kans geven vertrouwd te geraken met de wereld buiten Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Paul Cordy (N-VA).
lees meer »
 
Kansen krijgen, kansen nemen
"Er worden heel veel inspanningen geleverd om allochtone jongeren optimale kansen te geven in het onderwijs. Maar het is ook een zaak om die kansen met beide handen aan te nemen. Durven we dat ook met zoveel woorden aan hen zeggen?”

Naar aanleiding van de rellen in Brussel wijst N-VA-volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck de jongeren en hun ouders op hun verantwoordelijkheid.
lees meer »
Colofon
Dit is de Onderwijsnieuwsbrief van de N-VA-volksvertegenwoordigers Kris Van DijckVera Celis, Paul Cordy, Koen DaniëlsIngeborg De Meulemeester, en Kathleen Krekels.
Met deze Onderwijsnieuwsbrief houden zij u graag op de hoogte van het N-VA-werk in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Zo blijft u in detail geïnformeerd over de N-VA-initiatieven inzake onderwijsbeleid.

Vragen of opmerkingen? Mail naar onderwijsbrief@n-va.be.
  FacebookTwitterLinkedIn
 www.n-va.be  
 
  © N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.