Maastricht, 23 maart 2017


» Realisatie Groene Loper vanaf april

» Afsluting tijdelijke N2 tussen Geusselt en Europaplein

» Sloop langs President Rooseveltlaan

Realisatie Groene Loper vanaf april

Vanaf zondag 9 april kan lokaal verkeer naar verwachting via de bovenste, N2-tunnelbuizen vanaf de Viaductweg en/of Terblijterweg doorgaan naar de John F. Kennedysingel en verder rijden richting Centrum Zuid, Ceramique en Cadier en Keer. De voormalige tijdelijke N2 - oftewel President Rooseveltlaan - is dan niet meer nodig voor noord-zuid verkeer (en vice versa) en wordt afgesloten. Meteen daarna start de aanleg van de bovengrondse Groene Loper.

Twee bouwstromen
Voor de bovengrondse inrichting zetten we twee ploegen in: een ploeg start bij Geusselt en werkt van daaruit verder in zuidelijke richting. De tweede ploeg begint bij kruispunt Scharnerweg en trekt van daaruit naar het zuiden. Naar verwachting ronden we de aanleg van de bovengrondse infrastructuur in het najaar van 2017 af. De aanplant van bomen volgt daarna, tijdens het plantseizoen.

Afsluting tijdelijke N2 tussen Geusselt en Europaplein

Lokaal noord-zuid verkeer (en andersom) gaat naar verwachting vanaf zondag 9 april ondergronds door, via de bovenste N2-tunnelbuizen. De voormalige tijdelijke N2 – tussen Geusselt en Europaplein – is dan niet meer nodig en sluiten we af, uitgezonderd voor oost-west verkeer (en andersom). Verkeer kan vanaf dat moment alleen nog ondergronds van kruispunt Geusselt doorrijden naar knooppunt Europaplein en omgekeerd.

Van rijksweg naar bouwweg
De voormalige tijdelijke N2 wordt niet meteen gesloopt, dat doen we stukje bij beetje. Zo kunnen we de oude rijksweg tijdens de realisatie van de Groene Loper blijven inzetten als bouwweg. Op die manier beperken we hinder door bouwverkeer in en rond de wijken.

Afscheid van tijdelijke rotonde Europaplein
Ook de tijdelijke rotonde bij Europaplein-Noord is na afronding van de ombouw van Europaplein niet meer nodig. Oost-west ( en vice versa) verkeer kan dan immers doorgaan via de nieuwe rijbanen van de John F. Kennedysingel. De tijdelijke rotonde wordt in de komende maanden daarom weer gesloopt om plaats te maken voor de bovengrondse Groene Loper.

 

Sloop langs President Rooseveltlaan

Na ingebruikname van de tunnel eind 2016 gaat nu de bovengrondse herinrichting verder. Avenue2 is van plan om in het najaar van 2017 te starten met de sloop van de aan de westzijde van de Pres. Rooseveltlaan gelegen resterende appartementen. Het betreft de blokken 1 (paars), 4 (oranje) en 5 (geel) op het plaatje hiernaast. De tijdelijke bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over het beëindigen van hun tijdelijke huurovereenkomst.

 
  Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl
U kunt ook mailen of bellen naar servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl of 043 350 71 50
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mailing verstuurd via Sendtex.