Maastricht, 19 januari 2017


» Tussenevaluatie verkeerssituatie

» Knelpunten

» Maatregelen per direct

» REISADVIES: BOVEN OVER!

» Afbouw: we werken door!

» Ombouw knooppunt Europaplein

» Verkeersdrukte in en om Maastricht

Geusselt

Tussenevaluatie verkeerssituatie

Sinds de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel gaat 80 % van het verkeer ondergronds door. Bovengronds – tussen Europaplein en Geusselt – is de hoeveelheid verkeer sindsdien sterk afgenomen en de leefbaarheid fors verbeterd. De nieuwe rijroutes zijn nog echter nog altijd wennen. En dat is buiten goed merkbaar, zeker nu de kerstvakantier erop zit en het woon-werkverkeer weer op volle sterkte is. De gezamenlijke wegbeheerders - Rijkswaterstaat (rijkswegen) en gemeente Maastricht (gemeentelijke wegen) – hebben de nieuwe verkeersstromen sinds maandag 9 januari zorgvuldig gemonitord en de belangrijkste knelpunten in beeld gebracht.

Geusselt

Knelpunten

Het grootste knelpunt bevindt zich een de noordkant van Maastricht, ter hoogte van de Wielerbaan, waar lokaal verkeer richting Geusseltkruising doorgaat via één rijstrook. Met name tijdens de ochtend- en avondspits leidt dit tot filevorming richting de A2. Verkeer dat bovengronds door moet gaan naar Centrum/Berg en Terblijt en/of Cadier en Keer kiest er vervolgens voor om de file te mijden en door te gaan via de onderste (A2) tunnelbuis. Bij afrit 55 (Oeslingerbaan) ontstaat hierdoor extra drukte én opnieuw kans op filevorming.

Vanavond brengen we asfalt aan ter hoogt van de Wielerbaan

Maatregelen per direct

Om de knelpunten tussen Kruisdonk en Geusselt aan te pakken gaan we vandaag nog aan de slag. Ter hoogte van de Nieuwe Limmelderweg sluiten we de oprit (52) naar de N2 richting zuiden aan. Tegelijkertijd voegen we een rijstrook toe tussen Wielerbaan en kruispunt Geusselt*. Vanaf morgenochtend (vrijdag 20 januari) kan verkeer via de nieuwe oprit én extra rijstrook bovengronds doorgaan naar Maastricht Centrum/Berg en Terblijt/Cadier en Keer en/of Céramique. 

* Kijk voor actuele reisinformatie en omleidingsroutes op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar.  

REISADVIES: BOVEN OVER!

Komt u vanaf vrijdagochtend 20 januari vanuit het noorden over de A2/A79 naar Maastricht en wilt u naar het stadscentrum via de Noorderbrug of John F. Kennedysingel? Houd dan bij knooppunt Kruisdonk rechts aan naar de N2 en ga bovengronds verder. Kies dus niet voor de tunnel!

We werken door!

Afbouw: we werken door!

A2 Maastricht is méér dan alleen een tunnel. Het totale verkeerssyteem strekt zich uit over een lengte van 6 kilometer, tussen de knooppunten Kruisdonk en Europaplein. Het blijft dan ook belangrijk om te benadrukken dat nog niet alle nieuwe wegaansluitingen in gebruik zijn. Pas nu het meeste verkeer ondergronds doorgaat, kunnen we verder werken aan de resterende nieuwe wegaansluitingen. De eerste helft van 2017 staat dan ook in het teken van afbouw. Knooppunt Europaplein is als eerste aan de beurt.

Tijdelijke rotonde

Ombouw knooppunt Europaplein

Om ervoor te zorgen dat het verkeerssysteem voor A2 Maastricht omstreeks de zomer volledig in gebruik is, gaan we zo snel mogelijk aan de slag met de ombouw van knooppunt Europaplein. Hier sluiten we de oprit naar de A2 richting Luik en afrit 54 naar de Akersteenweg af. Lokaal verkeer van en naar Luik moet tijdens de ombouw rekening houden met omleidingsroutes en extra reistijd. Voor lokaal verkeer richting A2/A79, Centrum-Zuid en/of Cadier en Keer leggen we een tijdelijke rotonde aan ter hoogte van de Nassaulaan (Europaplein-Noord). Naar verwachting starten de werkzaamheden bij Europaplein op heel korte termijn. Houd onze berichtgeving daarom goed in de gaten!

Verkeersdrukte

Verkeersdrukte in en om Maastricht

Ook in 2017 moet verkeer in Maastricht rekening blijven houden met hinder door afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Tot in de zomermaanden werken we door aan de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht. Maar ook op andere plekken in Maastricht wordt er fors aan de weg getimmerd, bijvoorbeeld voor het project Noorderbrugtracé. Ga daarom goed voorbereid de weg op en kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte.

Mijn Groene Loper
  Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl
U kunt ook mailen of bellen naar servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl of 043 350 71 50
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mailing verstuurd via Sendtex.