Maastricht, 13 januari 2017


» 2017: we werken door!

» Rijkswaterstaat: onderhoud Koning Willem Alexandertunnel

» A2-Buren: A2TunnelArt de Dominicanerkerk

» Bouw nieuwe Albert Heijn in een volgende fase

We werken door!

2017: we werken door!

In de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 december hebben we de vier tunnelbuizen van de Koning Willem Alexandertunnel in gebruik genomen. Sindsdien rijdt het doorgaande verkeer via de onderste (A2) tunnelbuizen. Ook de bovenste (N2) tunnelbuizen - voor lokaal verkeer - zijn sinds vrijdag 16 december in gebruik. Dat geldt echter niet voor alle rijstroken, want sommige oude en nieuwe wegen kruisen elkaar nog. In de komende maanden werken we dan ook door aan de afbouw van het totale verkeerssyteem voor A2 Maastricht. Tegelijkertijd gaan we in 2017 aan de slag met de realisatie van de bovengrondse inrichting.

Boven- en ondergrondse rijroutes
Zolang het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht nog niet gereed is, moet verkeer rekening blijven houden met hinder en tijdelijke rijroutes. Komt u bijvoorbeeld vanuit het noorden over de A2/A79 naar Maastricht en wilt u naar het stadscentrum via de Noorderbrug of John F. Kennedybrug? Houd dan bij knooppunt Kruisdonk rechts aan naar de N2 en ga bovengronds verder. U maakt géén gebruik van de tunnel. Kijk voor meer informatie over nieuwe en tijdelijke rijroutes op www.a2maastricht.nl/rijroutes.

Rijkswaterstaat: onderhoud Koning Willem Alexandertunnel

Voor goed functionerende en veilige tunnels voert Rijkswaterstaat regulier onderhoudswerkzaamheden uit aan alle tunnels. Ook aan de Koning Willem Alexandertunnel in de A2 bij Maastricht. Op deze manier blijven de tunnels schoon, werken alle voorzieningen en kunnen we regelmatig controleren hoe alle technische systemen functioneren. Indien nodig voeren we updates van de systemen door. Binnenkort vindt het eerste onderhoudsmoment voor de Koning Willem Alexandertunnel plaats.

Nachtelijke afsluitingen per tunnelniveau

Rijkswaterstaat voert het onderhoud uit in de nachtelijke uren om zo min mogelijk hinder voor het verkeer te veroorzaken. Het eerste onderhoud is gepland op de volgende momenten:

Van woensdag 18 januari 22.00 uur tot donderdag 19 januari 06.00 uur: afsluiting van de onderste tunnelbuizen (A2).
Van donderdag 19 januari 22.00 uur tot vrijdag 20 januari 06.00 uur: afsluiting van de bovenste tunnelbuizen (N2).

Voordeel dubbellaags: geen volledige afsluiting
De boven elkaar geplaatste tunnelbuizen bij deze unieke dubbellaags tunnel in Nederland bieden voordeel tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden die Rijkswaterstaat meerdere keren per jaar uitvoert. Er wordt bewust niet de keuze gemaakt om de tunnel volledig af te sluiten. Op het moment dat gewerkt wordt in de onderste tunnelbuizen, zal het verkeer via de bovenste tunnelbuizen worden geleid. Wordt er gewerkt aan de bovenste tunnelbuizen, dan kan het verkeer in de onderste buizen rijden. Voor verkeer met bestemming (binnen)stad Maastricht gelden gedurende het onderhoudswerk wel enkele omleidingen. De omleidingsroutes worden aangegeven op de informatieborden langs de weg. De verkeershinder is naar verwachting beperkt.

Planning
In 2017 sluit Rijkswaterstaat de Koning Willem Alexandertunnel tien keer af voor onderhoud. In drie gevallen vindt er méér onderhoud plaats en is de tunnel vier nachten lang deels afgesloten. Kijk voor meer informatie op www.a2maastricht.nl.onderhoud.

Mijn Groene Loper

A2-Buren: A2TunnelArt de Dominicanerkerk

Kunstenares Lous Zuiderbaan tekent en schildert al sinds haar kinderjaren. Ze was altijd al gefascineerd door nieuwe wegen. Niet alleen omdat ze soms zo prachtig in het landschap passen, maar ook door de ‘kunst’ van de techniek die bij de aanleg ervan komt kijken. In Maastricht woont zij op steenworp afstand van de A2 en besloot het hele proces van de tunnelbouw in tekeningen en schilderijen vast te leggen. De enorme damwanden, stempels en boven de huizen uittorenende mammoetkranen, inspireerden Lous tot haar project A2tunnelArt.

Nu het verkeer door de tunnel rijdt, zijn de schilderijen in de expositie van Lous een treffende afspiegeling van de bouwwerkzaamheden die hier hebben plaatsgevonden. De verkooptentoonstelling vormt de afronding van het project A2tunnelArt waaraan zij vijf jaar lang heeft gewerkt.
Vanaf 8 januari tot en met 4 februari 2017 kunt u de schilderijen van Lous bekijken bij Boekhandel Dominicanen in Maastricht.

Bouw nieuwe Albert Heijn in een volgende fase

De bouw van de nieuwe Albert Heijn bij de Scharnerweg komt in een volgende fase.

Eind 2016 werd het archeologisch onderzoek voltooid en de bouwput ontgraven. Nu alle voorbereidende werkzaamheden afgerond zijn, wordt volgende week gestart met het aanbrengen van de funderingen van de nieuwe Albert Heijn.

Wilt u meer weten over het verdere verloop van de bouwactviteiten? Houd dan de Facebookpagina van Albert Heijn Scharnerweg goed in de gaten: Facebookpagina Albert Heijn Scharnerweg

  Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl
U kunt ook mailen of bellen naar servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl of 043 350 71 50
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mailing verstuurd via Sendtex.