Maastricht, 1 juni 2017


» Bergbezinkbassin voor Geusselt

» Viaducten Noorderpoort-Noord en -Zuid in gebruik vanaf zaterdag 17 juni

» Rondom de Scharnerweg

Bij Geusselt realiseren we een bergbezinkbassin

Bergbezinkbassin voor Geusselt

In de afgelopen jaren hebben we in de straten rondom de tunnelbouwkuip rioleringen verlegd en vernieuwd. Ook in straten van Wittevrouwenveld en bij het Geusseltstadion zijn nieuwe rioleringen aangebracht. De komende maanden realiseren we aanvullend een bergbezinkbassin in het parkeerterrein bij het Geusseltstadion. Zo zorgen we dat er bij hevige regenbuien voldoende opvangcapaciteit is voor overtollig regenwater.

Herinrichting parkeerterrein
Om ruimte vrij te maken voor de bouwput van het bergbezinkbassin en het bijbehorende werk- en opslagterrein, passen we delen van het parkeerterrein voor het Geusseltstadion aan. Middenbermen verdwijnen en voorzien we van tijdelijk opvulmateriaal. Na herinrichting parkeren automobilisten niet meer schuin, maar steken haaks (recht) het parkeervak in. Door de aanpassingen blijft het aantal beschikbare parkeerplaatsen tijdens de bouw van het bergbezinkbassin gelijk aan het huidige aantal. 

Avond- en nachtwerk
Om parkeerhinder tot een minimum te beperken, passen de wegenbouwers het parkeerterrein voor het Geusseltstadion in de avond- en nachturen aan.De werkzaamheden starten dinsdag 6 juni en gaan door tot in de nacht van woensdag 14 op donderdag 15 juni. 

De viaducten Noorderpoort-Noord en - Zuid nemen we vanaf vrijdag 16 juni in gebruik

Viaducten Noorderpoort-Noord en -Zuid in gebruik vanaf zaterdag 17 juni

Vorige week lieten we nog weten dat de viaducten Noorderpoort-Noord en Noorderpoort-Zuid vanaf vrijdag 9 juni in gebruik worden genomen. Daar komen we nu op terug, want de ingebruikname van de viaducten schuift één week op. Hierdoor sluit de ingebruikname van de viaducten aan op de werkzaamheden rondom het kruispunt bij de brandweerkazerne (project Noorderbrugtracé). In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 juni sluiten we beide viaducten aan op het wegennet, terwijl de wegenbouwers van het Noorderbrugtracé een nieuwe verkeerssituatie inrichten rondom het kruispunt. Vanaf zaterdagochtend 17 juni kan verkeer via Noorderpoort-Noord en Noorderpoort-Zuid doorgaan van en naar knooppunt Oost en verder.

Mijn Groene Loper
Rotonde Scharnerweg van boven
 

Rondom de Scharnerweg

Sinds medio april werken de wegenbouwers van A2 Maastricht stevig door aan de bouw van een nieuwe rotonde voor de Scharnerweg. De gemeente Maastricht sluit aan bij de werkzaamheden en neemt de rijbanen tussen Scharnertunnel en voormalige N2 onder handen. De contouren van de nieuwe rotonde zijn intussen al duidelijk herkenbaar. Toch zitten de werkzaamheden er nog (lang) niet op: naar verwachting gaat de Scharnerweg pas eind juli weer open voor auto- en busverkeer.

LET OP: WERKTERREIN!
Voetgangers en (brom)fietsers steken tijdens de ombouw van de Scharnerweg over via een bypass langs het werkterrein. Om weggebruikers veilig op weg te helpen staan aan weerszijden van het werkterrein dagelijks verkeersregelaars klaar. Hun aanwijzingen worden echter regelmatig in de wind geslagen door voetgangers en (brom)fietsers. De wegenbouwers van A2 Maastricht treffen dan voetgangers en/of (brom)fietsers aan op het werkterrein. Dat levert vaak gevaarlijke situaties op, met name door de inzet van (zwaar) vrachtverkeer en materieel. Daarom een vriendelijk maar dringend verzoek om de aanwijzingen van de verkeersregelaars altijd op te volgen. Zet uw eigen veiligheid en die van anderen niet op het spel!

 
  Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl
U kunt ook mailen of bellen naar servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl of 043 350 71 50
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mailing verstuurd via Sendtex.