Maastricht, 12 januari 2018

» Rioolreiniging Hunnenweg/Regentesselaan

» Uittrillen damwandplanken bergbezinkbassin Geusselt

» Leegrijden gronddepot Wielerbaan

» Vorderingen sloop blokken 1, 4 en 5

» Afronding werk bergbezinkbassin Rothem

Rioolreiniging Hunnenweg/Regentesselaan

Firma Rions is in opdracht van Avenue2 bezig met het reinigen van
het riool in de Hunnenweg en op de Regentesselaan. Dit werk duurt
al enige weken en het levert voor omwonenden de nodige hinder op.
Vervelend, maar helaas hebben we te maken met een tijdrovende,
arbeidsintensieve klus.

Uittrillen damwandplanken bergbezinkbassin Geusselt

Deze zomer vormden we met damwandplanken de bouwkuip van het bergbezinkbassin bij het Geusseltstadion. Nu de bak van het bergbezinkbassin gereed is, kunnen de damwandplanken weer uit de grond. De damwandplanken zijn één voor één in de grond getrild. Nu trillen we de planken ook weer één voor één uit de grond. Zoals het
nu gepland is, start het uittrillen in de week van 15 januari. Naar verwachting duren de trilwerkzaamheden ruim een week.

Leegrijden gronddepot Wielerbaan

Het leegrijden van het gronddepot bij de Wielerbaan kost meer tijd dan gedacht. Dit komt met name door de ongunstige weersomstandigheden. Het natte weer vertraagt de werkzaamheden. We verwachten nog tot begin februari nodig te hebben om het gronddepot helemaal leeg te rijden.

Vorderingen sloop blokken 1, 4 en 5

Voor de kerstvakantie is Avenue2 begonnen met de sloop van blok 1. Het casco is inmiddels gesloopt. Nu is Avenue2 aan de slag met het slopen van de kelders die onder de flat zaten. Dat werk gaat ook volgende week nog door. Het slooppuin wordt op het terrein zelf verzameld en gesorteerd. De sloop van blok 4 is inmiddels ook gestart. 

Bij blok 5 vindt nog asbestsanering plaats. Omwonenden hadden deze week (met name 's nachts) last van geluidshinder, veroorzaakt door stroomaggregaten die nodig zijn voor de asbestsanering. Daar is inmiddels een oplossing voor gevonden. Blok 5 moet naast de asbestsanering nog worden gestript, voordat daar de daadwerkelijke sloop kan beginnen. 

Als alle flats (blok 1, 4 en 5) gesloopt zijn, wordt al het bouwpuin gebroken en verkleind om er een herbruikbaar materiaal van te maken.

Afronding werk bergbezinkbassin Rothem

Avenue2 verwachtte het werk rond bergbezinkbassin Rothem voor de Kerst op te leveren, dat is helaas niet helemaal gelukt vanwege ongunstige weersomstandigheden. We zijn de komende twee weken nog bezig met straatwerk op een aantal plekken. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen hier enige hinder door ondervinden.

  Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl
U kunt ook mailen of bellen naar servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl of 043 350 71 50
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mailing verstuurd via Sendtex.