Maastricht, 31 augustus 2017


» Start herinrichting Viaductweg en Terblijterweg

» Oversteek Voltastraat drie weken afgesloten voor autoverkeer

» Internationaal archeologiecongres in het MECC

» Avond- en nachtwerk langs A2 en A79

» Aanleg nieuw parkeerterrein Albert Heijn Scharnerweg

» A2-Buren: op bezoek bij het Enexishuis Limburg

Start herinrichting Viaductweg en Terblijterweg

Volgende week start de herinrichting van de Viaductweg en Terblijterweg. Het werk duurt 7 weken en gebeurt in drie fasen. We breiden het werkterrein steeds een beetje uit. Fase 1 start op woensdag 6 september en duurt tot woensdag 4 oktober. Autoverkeer moet rekening houden met afsluitingen en omleidingen. Omwonenden krijgen te maken met hinder door machines en materieel.

Oversteek Voltastraat drie weken afgesloten voor autoverkeer

Niet alleen bij Geusselt zijn er de komende tijd afsluitingen en omleidingen voor autoverkeer, ook de oost-westverbinding Voltastraat-Professor Cobbenhagenstraat wordt drie weken afgesloten voor autoverkeer. Van 4 tot en met 22 september leggen we een nieuw riool aan in de Professor Cobbenhagenstraat. 

Internationaal archeologiecongres in het MECC

Van woensdag 30 augustus tot en met zaterdag 2 september vindt in Maastricht het internationale congres van de European Association of Archaeologists (EAA) plaats. In het Mecc komen er zo'n 2000 archeologen uit de hele wereld bij elkaar. 

Voorafgaand aan de bouw van de Koning Willem-Alexandertunnel heeft ook archeologisch onderzoek plaatsgevonden. De resultaten hebben onze kennis van het verleden van Maastricht verrijkt. Geïnteresseerden kunnen een selectie van de archeologische vondsten bekijken in het Informatiecentrum A2 Maastricht.

Avond- en nachtwerk langs A2 en A79

Tussen 6 en 16 september vinden er op verschillende plekken langs de A2 en A79 tussen knooppunt Kruisdonk en knooppunt Europaplein herstel- en onderhoudswerkzaamheden plaats. Daarom zijn rijstrookafzettingen en wegafsluitingen nodig. Om de hinder voor verkeer zoveel mogelijk te beperken, voeren we de werkzaamheden in de avond- en nachturen uit.

 

Aanleg nieuw parkeerterrein Albert Heijn Scharnerweg

Nu de sloop van de oude Albert Heijn, Etos en Gall&Gall aan de Scharnerweg is afgerond, kan verder gegaan worden met de aanleg van het nieuwe parkeerterrein. Dat gebeurt in twee delen.

 
 

A2-Buren: op bezoek bij het Enexishuis Limburg

Eind juni werd het Enexishuis Limburg aan de Groene Loper geopend. De voormalige dienstwoning van het energiebedrijf hoorde bij een nabijgelegen schakelstation. Het is nu ingericht als voorbeeld van duurzaam wonen. Monique Voncken belde aan en ging op bezoek.

 
  Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl
U kunt ook mailen of bellen naar servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl of 043 350 71 50
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mailing verstuurd via Sendtex.