1 februari 2017 FacebookTwitterLinkedInInstagram  
 
 

WELZIJNSNIEUWSBRIEF
N-VA-volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement

 
 
De N-VA-fractie in het Vlaams Parlement telt vandaag 43 parlementsleden, net zoveel parlementaire medewerkers en 20 fractiemedewerkers. Samen dus meer dan 100 M/V, allen in permanente staat van parlementaire mobilisatie. Op de derde en vierde verdieping van het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, in het hartje van de parlementaire wijk in Brussel, is het dus dagelijks handen uit de mouwen.

Voor de ondersteuning van het parlementaire werk van de N-VA binnen de beleidscommissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement zoeken we, met oog op indiensttreding vanaf midden april e.k., een fractiemedewerker ‘Gezondheids- en Gezinsbeleid’.
 
Uw functie en verantwoordelijkheden:
•  U wordt, samen met uw collega-fractiemedewerker, de centrale draaischijf voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het N-VA-werk in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement. U werkt daarbij in het bijzonder nauw samen met de N-VA-parlementsleden die actief zijn binnen deze beleidscommissie, met hun persoonlijke medewerkers, maar ook met de voorzitter en secretaris van de N-VA-fractie.
• U formuleert – formeel en informeel – snel en puntig voorstellen, standpunten en inzichten die aan bod komen bij beleidsoverleg in het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering en bij overleg met de vele welzijns-, gezondheids- en gezinsactoren.
• U faciliteert de N-VA-parlementsleden op de organisatorische hoofdlijnen van hun werk in de beleidscommissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en bij hun vele contacten met het werkveld. 
 
Uw profiel + het aanbod dat we u formuleren:
Alle informatie over het door ons gezochte profiel en over het concrete aanbod van de N-VA-fractie aan haar nieuwe medewerker leest u in het vacaturebericht dat u vindt op het vacatureportaal van de N-VA: vacature fractiemedewerker 'Gezondheids- en Gezinsbeleid'.
 
Interesse?
Heeft u interesse voor deze vacature? Reageer dan zo vlug mogelijk en uiterlijk vóór 1 maart e.k. Doe dit a.u.b. enkel en alleen via het vacatureportaal: https://vacatures.n-va.be/ op de website van de N-VA.

Heeft u voorafgaand aan uw sollicitatie vragen omtrent het specifieke statuut van medewerker van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement, dan kan u contact nemen met fractiesecretaris Nico Moyaert (nico.moyaert@vlaamsparlement.be of 0473 33 76 62).

Uw vragen en eventuele kandidaatstelling worden vanzelfsprekend met de nodige aandacht en discretie behandeld.

Nog even meegeven: u mag dit vacaturebericht natuurlijk ook altijd verder doorsturen naar uw collega’s en vrienden. Alvast bedankt.
https://www.n-va.be/sites/default/files/vacature_fractiemedewerker_onderwijsbeleid.pdf

Download hier de volledige vacature
 
Dit is de Welzijnsnieuwsbrief van de N-VA-volksvertegenwoordigers Peter PersynCaroline CrooDanielle Godderis- T'JonckLies JansLorin Parys en Tine van der Vloet. Met de Welzijnsnieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van het N-VA-werk in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. 

U mag deze nieuwsbrief natuurlijk ook altijd verder doorsturen naar uw collega’s en vrienden. Willen ze in de toekomst onze welzijnsnieuwsbrief rechtstreeks ontvangen, dan volstaat het dat ze met hun e-mailadres inschrijven op welzijnsnieuwsbrief@n-va.be. Zo blijven u, uw collega's en vrienden in detail geïnformeerd over de N-VA-initiatieven inzake welzijnsbeleid. 

Vragen of opmerkingen? Mail naar welzijnsnieuwsbrief@n-va.be 
 
  FacebookTwitterLinkedInInstagram
 www.n-va.be  
 
  © N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.