Beste Marie-Jeanne Baelmans,


Zwaar beroep?
We zijn heel benieuwd of minister Crevits op de Rondes van Vlaanderen enige reactie heeft gegeven op onze brief … en of de directeurs haar vragen stelden … Feedback is welkom op info@vlvo.be.
Reglementering
Aangepast:
Terbeschikkingstelling, wedertewerkstelling en reaffectatie
Tijdelijk project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs
Zorgkrediet
Maximumfactuur

Onderwijscommissie
Minister Crevits zegt …
Over de werkingsmiddelen voor ICT-ondersteuning, ICT-coördinatie en digitale competenties:
Dat budget bedraagt op jaarbasis ruim 1 miljoen euro en wordt verdeeld over de vier betrokken sectoren: basisonderwijs, secundair onderwijs, dko en CVO’s. Door de versnippering van dit budget krijgen kleine scholen inderdaad slechts een paar tientallen euro’s. Zoals gezegd, investeer ik op dit ogenblik ruim 36 miljoen euro op jaarbasis aan ICT-ondersteuning. Het grootste deel daarvan, bijna 32 miljoen euro, gaat naar de puntenenveloppen voor ICT-coördinatie. Het overige deel, zo’n 4 miljoen euro, gaat naar allerlei ondersteuningsprojecten.
Over de verkeerseducatie in het basisonderwijs en de resultaten van de Grote Verkeerstoets:
Het vijfde leerjaar is ongeveer de leeftijd waarop kinderen voor het eerst zelfstandige fietser worden. Daarom is er gekozen voor het vijfde leerjaar. Het was dus niet echt afgestemd op de eindtermen, maar op wat ze in principe zouden moeten weten.

En verder:

Nederlandstalig Onderwijs in het buitenland 
Verplichte maar niet-bindende toelatingsproef hoger onderwijs 
Middelenbegroting Onderwijs en Vorming
Persoonlijke begeleiding
Iedereen is gebaat met coaching, ook een schooldirecteur!
Coaching is niet langer voorbehouden voor de sport- en zakenwereld.
Schooldirecteurs werken in een complexe situatie en hebben diverse taken en verantwoordelijkheden. Coaching is hierbij een sterke ondersteuning. En neen, coaching is niet voor wanneer je in moeilijkheden zit, coaching kan net de moeilijkheden voorkomen
Wist je …
… dat je via dit formulier schoolgerief (boeken, leermiddelen, banken, … ) te koop of gratis kan aanbieden aan andere scholen. Je aanbod komt op de website van ODVB. Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks met jou contact opnemen, ODVB is geen tussenpersoon.
Ben je als school op zoek naar tweedehands schoolgerief? Je kan hier je zoekertje plaatsen.
Vraag en aanbod vind je op de website onder aanbod.
www.odvb.be / www.vlvo.be
Boomgaardstraat 175 - 2070 Burcht
03 663 24 99 - info@odvb.be - info@vlvo.be