29 maart 2018
FacebookTwitterLinkedIn  
 
 

ONDERWIJSNIEUWSBRIEF
N-VA-Volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement

 
 
 
De Onderwijsnieuwsbrief is een initiatief van de N-VA-onderwijsspecialisten in het Vlaams Parlement. Met deze nieuwsbrief willen we graag onze visie, onze tussenkomsten en enkele onderwijsnieuwtjes onder uw aandacht brengen.
 
 
Pano-reportage legt uitdagingen basisonderwijs bloot
De uitdagingen waar leerkrachten en directeurs in het basisonderwijs voor staan, zijn groot. Maar met extra geld alleen zullen we die uitdagingen niet beter aankunnen. Meer mensen en middelen in de klas en de school zelf, dat maakt het verschil,” zeggen de N-VA-onderwijscommissarissen Kathleen Krekels en Koen Daniëls. Ze reageren hiermee op de Pano-reportage van 28 maart op Eén.
lees meer »
 
1 op 10 verlaat het secundair onderwijs zonder diploma
Voor het eerst in vijf jaar zien we opnieuw een stijging van het aantal jongeren dat de school verlaat zonder een diploma secundair onderwijs. “We zitten opnieuw aan 1 op 10. De gunstige economische conjunctuur is hier niet vreemd aan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ingeborg De Meulemeester (N-VA). “Wanneer de kansen op werk stijgen, is voor jongeren de verleiding groter om zonder diploma aan de slag te gaan. Jammer, want bij de eerstvolgende inzinking van de conjunctuur worden ze haast zeker werkloos.”
lees meer »
 
School wordt kindcentrum
Een Freinetschool in Brugge heeft de werking van een kindercrèche en een kleuterschool geïntegreerd in wat ze noemen een ‘kindcentrum’. Het doel is het uitbouwen van een ononderbroken pedagogische lijn. “Dit kan voor een verbetering van de sociale competenties van jonge kinderen zorgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck (N-VA) “Voorwaarde is dat het samenzitten met peuters de ontwikkelingsdoelen van de kleuters niet in het gedrang brengt.”
lees meer »
 
Heruitgave literaire sleutelwerken onderzoeken
De Vlaamse literaire canon is een lijst van Vlaamse sleutelwerken uit de Nederlandstalige literatuur. Hij vormt ongetwijfeld een goede leidraad voor het literatuuronderwijs. “Maar van de 51 titels uit de canon zijn er momenteel maar 30 meer in de handel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Paul Cordy (N-VA). “Op mijn vraag toonde cultuurminister Gatz zich bereid te onderzoeken hoe hij uitgevers kan ondersteunen die het financiële risico willen dragen om deze werken opnieuw uit te geven.”
lees meer »
 
Nultolerantie voor geweld tegen leerkrachten
Toen ze haar gsm uit mijn handen snokte en die op de grond viel, ontplofte ze: ze duwde me tegen de muur en gaf me enkele stompen in mijn maag.” Zo getuigt een leerkracht in HUMO. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) vindt geweld tegen leerkrachten onaanvaardbaar. Ze ijvert voor een verhoogde aandacht voor het psychosociaal welbevinden van leerkrachten in elke school en een lik-op-stukbeleid tegen fysiek en verbaal geweld door ouders en leerlingen.
lees meer »
 
Hoofddoeken op school? Neen, bedankt!
Door het uitdrukkelijk tonen van levens- beschouwelijke tekens op school, ga je verschillen tussen groepen leerlingen benadrukken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls. “En je geeft ruimte voor groepsdruk, terwijl een school net een plaats moet zijn waar kinderen zich vrij van druk kunnen ontwikkelen.
lees meer »
 
CLB’s werken verplicht netoverschrijdend samen
Eerder deze maand keurde het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet goed dat de leerlingenbegeleiding hervormt. “De N-VA heeft altijd benadrukt dat bij de leerlingenbegeleiding niet de pedagogische visie van het onderwijsnet centraal mag staan, maar wel de zorgnoden van het kind”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels (N-VA). “Door de verplichte netoverschrijdende samenwerking zullen de middelen efficiënter kunnen worden ingezet.”
lees meer »
 
Colofon
Dit is de Onderwijsnieuwsbrief van de N-VA-volksvertegenwoordigers Kris Van DijckVera Celis, Paul Cordy, Koen DaniëlsIngeborg De Meulemeester, en Kathleen Krekels.
Met deze Onderwijsnieuwsbrief houden zij u graag op de hoogte van het N-VA-werk in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Zo blijft u in detail geïnformeerd over de N-VA-initiatieven inzake onderwijsbeleid.

Vragen of opmerkingen? Mail naar onderwijsbrief@n-va.be.
  FacebookTwitterLinkedIn
 www.n-va.be  
 
  © N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.