Maastricht, 17 januari 2017
 
» Tussenstand verkeerssituatie A2 Maastricht

» Rijkswaterstaat: onderhoud Koning Willem-Alexandertunnel

» Van tijdelijke N2 naar President Rooseveltlaan

» Hoe houden wij u op de hoogte?

Tussenstand verkeerssituatie A2 Maastricht

De nieuwe rijroutes bij de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht zijn nog altijd wennen. Dat is ook niet vreemd: de tunnel is al een tijdje open, maar de grote verkeersstroom is vorige week maandag pas weer op gang gekomen na de kerstvakantie. Wat zien we nu buiten?

Rijkswaterstaat: onderhoud Koning Willem-Alexandertunnel

Voor goed functionerende en veilige tunnels voert Rijkswaterstaat reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan alle tunnels. Ook aan de Koning Willem Alexandertunnel. Op deze manier blijven de tunnels schoon, werken alle voorzieningen en kunnen we regelmatig controleren hoe alle technische systemen functioneren. Indien nodig worden er updates van de systemen doorgevoerd. Deze week vindt het eerste onderhoudsmoment voor de Koning Willem Alexandertunnel plaats.

Wanneer?
Rijkswaterstaat voert het onderhoud uit in de nachtelijke uren om zo voor u als weggebruiker zo min mogelijk hinder te veroorzaken. Het eerste onderhoud is gepland:

Van woensdag 18 januari 22.00 uur tot donderdag 19 januari 06.00 uur: afsluiting van de onderste tunnelbuizen (A2).
Van donderdag 19 januari 22.00 uur tot vrijdag 20 januari 06.00 uur: afsluiting van de bovenste tunnelbuizen (N2).

Van tijdelijke N2 naar President Rooseveltlaan

Sinds vrijdag 16 december 2016 doorkruist verkeer Maastricht-Oost op drie verschillende niveaus: ondergronds gaat verkeer door via de onderste (A2) en bovenste (N2) tunnelbuizen, bovengronds via de tijdelijke N2. De bovengrondse, tijdelijke N2 geldt sinds vrijdag 16 december echter niet meer als autoweg. Hoogste tijd dus voor een nieuwe benaming. In onderling overleg hebben wegbeheerders Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht besloten de tijdelijke N2 vanaf nu - voor communicatiedoeleinden - aan te duiden met de naam 'President Rooseveltlaan'.

Hoe houden wij u op de hoogte?

Rijkswaterstaat: rijkswegen en tunnel
Sinds vrijdag 16 december is Rijkswaterstaat aan zet voor het dagelijks reilen en zeilen in de Koning Willem Alexandertunnel en de rijkswegen van en naar de tunnel. Oók als het gaat om informeren en beantwoorden van vragen en/of meldingen van weggebruikers. Heeft u vragen over de Koning Willem Alexandertunnel? Of wilt u meer informatie over de A2 of de werkzaamheden op de snelwegen rond Maastricht? Neem dan contact op met de Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 of kijk op www.vananaarbeter.nl. Met onze communicatiemiddelen van A2 Maastricht zullen we de eerste maanden de berichtgeving van Rijkswaterstaat blijven ondersteunen.

A2 Maastricht: projectinformatie
Na ingebruikname van de koning Willem Alexandertunnel blijft A2 Maastricht weggebruikers en omwonenden via www.a2maastricht.nl en www.mijngroeneloper.nl informeren over de bovengrondse herinrichting. Maar ook over de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht. Neem bij vragen of meldingen als vanouds contact op met de Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 71 50 of servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl.

Maastricht Bereikbaar: reisinformatie
Voor actuele reisinformatie, afsluitingen en omleidingsroutes kunt u terecht bij Maastricht Bereikbaar. Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl voor meer informatie. Of bel naar de klantenservice via 043 – 799 94 09.

  Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl
U kunt ook mailen of bellen naar servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl of 043 350 71 50
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mailing verstuurd via Sendtex.