Maastricht, 4 augustus 2017


» Aanleg bergbezinkbassin in Rothem

» We zijn er nog niet

» Kijk op de N2-Corridor: zoek de verschillen

Aanleg bergbezinkbassin in Rothem

Tot in 2015 waterde het riool van de Ambyerweg deels af in het rioolstelsel van de gemeente Maastricht. Door de aanleg van een nieuw riool in de Ambyerweg is daar verandering in gekomen. Maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond. De komende maanden realiseert Avenue2 - in opdracht van de gemeente Meerssen - bij rotonde Witte Hoek een bergbezinkbassin.

We zijn er nog niet

Er wordt nog altijd hard gewerkt aan de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht. 

Voor de afbouw van het verkeerssysteem rondom Geusselt hebben we nog één grote klus te gaan: de herinrichting van de Viaductweg en de Terblijterweg. Dat levert opnieuw forse verkeershinder op. De werkzaamheden starten in september.

Meer informatie volgt de komende weken. We houden u op de hoogte!

Kijk op de N2-Corridor: zoek de verschillen

Fotograaf Aron Nijs maakte in juni 2017 een serie nieuwe luchtfoto's van de N2-Corridor. Kijkt u eens wat een verschil met 2014. Door het plaatsen van een tijdelijke brug over de tunnelbouwkuip kon bovengronds alle oost-west verkeer doorgaan, terwijl ondergronds de tunneltrein verder trok.

In 2014 verwijderden we de tijdelijke brug ook weer, waarna het terrein bovengronds grotendeels braak lag. Daar komt nu verandering in door de aanleg van een nieuwe rotonde voor de Scharnerweg. Tegelijkertijd heeft de Gemeenteflat een grondige facelift gekregen, terwijl Albert Heijn tegelijkertijd een nieuwe winkel liet bouwen. ’t Wordt mooi, nietwaar? 

  Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl
U kunt ook mailen of bellen naar servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl of 043 350 71 50
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mailing verstuurd via Sendtex.