Maastricht, 6 april 2017


» Na bijna 60 jaar geen 'snelweg' meer...

» Voorgeschiedenis: op weg naar een Rijksweg

» Aanleg van de autoweg

» Verkeerssysteem

» Ondertunneling

» Na-oorlogse woningbouw

» Gemeenteflat: eerste hoogbouwflat

» 2017 en verder: verdwijnen van barrières

Na bijna 60 jaar geen 'snelweg' meer...

De voormalige tijdelijke N2 tussen Geusselt en Europaplein (President Rooseveltlaan) is binnenkort verdwenen. Dat is opnieuw een bijzonder moment voor A2 Maastricht. Na bijna 60 jaar geen ’snelweg’ meer door het hart van Maastricht-Oost. We blikken samen met u terug in de tijd.

Komende zondag, 9 april, kunt u meedoen aan een fietsprogramma.

Lees verder

 

Voorgeschiedenis: op weg naar een Rijksweg

Op 1 januari 1920 annexeerde Maastricht het Wittevrouwenveld van de gemeente Amby en het Wyckerveld en Geusselterbroek van de gemeente Meerssen. Dwars door dit gebied lag toen nog de Overloop van de Maas. In de wintermaanden kwam deze overloop soms onder water te staan. In 1923 is de Maasarm gekanaliseerd door de inzet van de gemeentelijke werkverschaffing. Tien jaar later is de overloopbedding gedempt en over de gehele lengte opgehoogd zodat hier de Wittevrouwenweg kon worden aangelegd. Deze Wittevrouwenweg was destijds een belangrijke noord-zuidverbinding.

 
 

Aanleg van de autoweg

Na de WO-II werd de Wittevrouwenweg omgedoopt in President Rooseveltlaan. In 1959 werd deze laan verbreed als onderdeel van de nieuwe Rijksweg E9 (de latere A2). Deze nieuwe stadstraverse sloot ten zuiden van het Oranjeplein aan op de Akersteenweg. In 1969 werd het Europaplein ingericht. In de daaropvolgende jaren is de autoweg doorgetrokken naar Eijsden en Luik.

 
 

Verkeerssysteem

De Rijksweg A2 is met 207 Km een van de langste autowegen in ons land en tevens de belangrijkste noord-zuid-verbinding van Nederland. De A2 is op de meest verkeersintensieve delen uitgevoerd als parallelbaansysteem, waarbij het doorgaande verkeer op de twee banen links gescheiden wordt van het uitvoegend verkeer op het rechter baanvak, zodat er minder weefbewegingen worden gemaakt. In Maastricht is dat parallelbaansysteem op 16 december 2016 geopend als onderdeel van een totaal nieuw verkeerssysteem voor A2 Maastricht tussen Kruisdonk en Randwyck.

 
 

Ondertunneling

Bij Maastricht werd de A2 over een traject van ca. 2 kilometer onderbroken door een autoweg met een zestal verkeerslichten. Tussen 2011 en 2016 werd dit deel ondertunneld. De tunnel is onder het oude traject van de A2 aangelegd. Het is de eerste dubbellaagse tunnel in Nederland. De tunnel bestaat uit een bovenste niveau voor lokaal bestemmingsverkeer en een onderste niveau voor doorgaand verkeer. Beide niveaus hebben 2x2 rijstroken. Het hoogste punt van de tunnel zal 1,5 meter onder de grond liggen. Bovenop de tunnel komt de Groene Loper van Europaplein via Geusselt tot in het Buitengoed Geul & Maas (voorheen Landgoederenzone). De Groene Loper is een recreatieve route voor voetgangers en fietsers.

 
 

Na-oorlogse woningbouw

Na de WO-II ontwierp stadsarchitect Frans Dingemans het Uitbreidingsplan voor het Oostelijk Stadsdeel 1947. Hij tekende een magistrale verbindingsas van noord naar zuid over de President Rooseveltlaan naar het Koningsplein en Oranjeplein. Deze corridor werd in 1959 bebouwd met luxe portiek-etageflats in strokenbouw die tevens een afscherming vormde van de bebouwing die vlak voor en vlak na de oorlog in Wittevrouwenveld en Wyckerpoort was gerealiseerd. Het Oranjeplein is als een verkeersplein bedacht en het Koningsplein meer als ontmoetingsruimte. De luxe portiek-etageflats vormden destijds een vooraanstaande locatie om te wonen.

 
 

Gemeenteflat: eerste hoogbouwflat

De Gemeenteflat heeft Frans Dingemans in 1948 ontworpen. Het werd de eerste hoogbouwflat in Maastricht. De flat telt 90 woningen in 8 types met voor die tijd het grote comfort van een lift, centrale verwarming en vuilstortkokers. Dit gebouw heeft een hogere bouwmassa aan de Scharnerweg. De achterliggende bouwmassa is ingevuld met betonelementen waarvoor een voor die tijd zeer moderne prefab-bekistingen is toegepast. Het sterk verdichte beton kon hierdoor gladder en slanker uitgevoerd worden. Bijzonder was toentertijd ook de doelgroep van de eerste hoogbouwflat: alleenstaande en gescheiden ouders met kinderen.

 
 

2017 en verder: verdwijnen van barrières

Door de ondertunneling worden twee stadsdelen die jarenlang van elkaar gescheiden waren door een autoweg, weer met elkaar verbonden. Bovenop de tunnel wordt tot in 2018 de Groene Loper als langzaam verkeersroute gerealiseerd. Aan weerszijden van deze nieuwe verbindingsroute worden in de toekomst weer hoogwaardige vastgoedontwikkelingen mogelijk gemaakt. In het stedenbouwkundig ontwerp onderzocht Humblé Architecten de woningtypologie voor het bovengrondse onroerend goed waarbij hij zich liet inspireren door de 19de eeuwse Maastrichtse singelbebouwing. De vastgoedontwikkeling kan doorlopen tot in 2026.

 
  Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl
U kunt ook mailen of bellen naar servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl of 043 350 71 50
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mailing verstuurd via Sendtex.