Maastricht, 9 november 2017

» Nachtafsluitingen rotonde Scharnerweg

» Rotonde Witte Hoek in Rothem dicht voor autoverkeer op 21 en 22 november

» Update bergbezinkbassin Geusselt

» Onderhoud Koning Willem-Alexandertunnel

Nachtafsluitingen rotonde Scharnerweg

Begin november kondigden we aan dat het aanbrengen van de deklaag en de definitieve markeringen op rotonde Scharnerweg op de planning stond. We blijken daar meer tijd voor nodig te hebben dan eerder gedacht. Het is nodig om de rotonde in totaal vier nachten af te sluiten. We hebben vier nachten ingepland tussen 9 en 17 november.

Hinder voor verkeer
We zijn naar verwachting aan het werk in de nachten van 9 op 10, 10 op 11, 13 op 14 en 16 op 17 november. In deze nachten is de rotonde volledig dicht voor autoverkeer tussen 22.00 en 6.00 uur. Let op! De planning is onder voorbehoud. Deze is namelijk afhankelijk van diverse omstandigheden, zoals het weer.

Rotonde Witte Hoek in Rothem dicht voor autoverkeer op 21 en 22 november

In de zomer van 2014 werd de Ambyerweg in Rothem gereconstrueerd. Rotonde Witte Hoek werd toen nog niet aangepast, omdat de aanleg van een bergbezinkbassin nog in het verschiet lag. Het aanleggen van het bergbezinkbassin (en het aansluiten daarvan op het rioolstelsel) is inmiddels ver gevorderd. Nu kan ook de rotonde een nieuwe inrichting krijgen.

Nieuw asfalt en nieuwe markeringen
Daarom vinden er asfalt- en bestratingswerkzaamheden plaats. Vanwege het asfaltwerk is de rotonde volledig afgesloten voor autoverkeer op dinsdag 21 en woensdag 22 november. Er gelden omleidingsroutes. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen wel door. Lees hier meer over de herinrichting van rotonde Witte Hoek.

Rioolwerk voor aansluiting bergbezinkbassin
Om het nieuw aangelegde bergbezinkbassin aan te sluiten op het rioolstelsel van de gemeente Meerssen vinden er op verschillende plekken rioolwerkzaamheden plaats. Lees hier een update daarover.

Update bergbezinkbassin Geusselt

De aanleg van bergbezinkbassin Geusselt vordert gestaag. De bouw van de wanden is inmiddels afgerond. Daarvoor gebruikten we holle prefab wanden, die we één voor één op hun plek hesen. Daarna stortten we er beton in. Zo is een aaneengesloten wand rond het bassin ontstaan. Nu zijn we bezig met het dak. Als het dak er volledig op ligt en vol is gestort met beton, gaan we verder met het aanbrengen van voorzieningen in het bassin. Denk daarbij aan de pompinstallatie en bijvoorbeeld het spoelsysteem.

Onderhoud Koning Willem-Alexandertunnel

Voor goed functionerende en veilige tunnels voert Rijkswaterstaat regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Ook aan de Koning Willem-Alexandertunnel in de A2 bij Maastricht. Het volgende onderhoudsmoment voor deze tunnel vindt plaats in de nachten van 15 en 16 november: 

Van woensdag 15 november 22.00 uur tot donderdag 16 november 6.00 uur: afsluiting van de onderste tunnelbuizen (A2).

Van donderdag 16 november 22.00 uur tot vrijdag 17 november 06.00 uur: afsluiting van de bovenste tunnelbuizen (N2).  

  Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl
U kunt ook mailen of bellen naar servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl of 043 350 71 50
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mailing verstuurd via Sendtex.