Maastricht, 24 augustus 2017


» Herinrichting Viaductweg en Terblijterweg

» Avond- en nachtwerk september

» Bouwvak voorbij: contouren Groene Loper zichtbaar

Herinrichting Viaductweg en Terblijterweg

Dit najaar richten we de Viaductweg en Terblijterweg opnieuw in. Daarmee maken we het verkeerssysteem rondom Geusselt compleet. De herinrichting duurt 7 weken en gebeurt in fasen. Het werk levert forse verkeershinder op voor weggebruikers en overlast voor omwonenden.

Avond- en nachtwerk september

Tussen 6 en 15 september vinden er op verschillende plekken langs de A2 en A79 tussen knooppunt Kruisdonk en knooppunt Europaplein herstel- en onderhoudswerkzaamheden plaats. Daarom zijn rijstrookafzettingen en wegafsluitingen nodig. Om de hinder voor verkeer zoveel mogelijk te beperken, voeren we de werkzaamheden in de avond- en nachturen uit.

 

Bouwvak voorbij: contouren Groene Loper zichtbaar

De bouwvak is inmiddels weer voorbij. Het werk aan de toekomstige Groene Loper heeft de afgelopen weken echter niet stilgelegen. Op verschillende plaatsen hebben we doorgewerkt aan de inrichting van het openbaar gebied tussen Geusselt en Europaplein.

 
  Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl
U kunt ook mailen of bellen naar servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl of 043 350 71 50
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mailing verstuurd via Sendtex.