Maastricht, 15 augustus 2017


» Waarom en wanneer?

» Werken in fasen

» Hinder voor verkeer

» Hinder voor omwonenden

Herinrichting Viaductweg en Terblijterweg
van woensdag 6 september tot maandag 23 oktober

Sinds de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel werken we door aan de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht. Voor de afbouw van het verkeerssysteem rondom Geusselt hebben we nog één grote klus te gaan: de herinrichting van de Viaductweg en Terblijterweg. Dat levert forse verkeershinder op, met name voor lokaal en regionaal autoverkeer naar en vanuit de omliggende wijken.

Kruispunt Geusselt vanuit de lucht

Waarom en wanneer?

De herinrichting van de rijbanen is nodig om een goede aansluiting te kunnen maken op de nieuwe wegen bij Geusselt. Én om ervoor te zorgen dat verkeer bij het kruispunt Viaductweg-Meerssenerweg straks weer in alle richtingen kan doorgaan.

De werkzaamheden duren in totaal 7 weken, van 6 september tot 23 oktober 2017. De planning is bewust gekozen, zodat de werkzaamheden klaar zijn voor de drukke maanden aan het eind van het jaar. 

Werken in fasen

Voor de herinrichting breken we de rijbanen van de Viaductweg en Terblijterweg tot in de ondergrond af. Vervolgens bouwen we de rijbanen opnieuw op. Tegelijkertijd slopen we de resten van de oude fietstunnel Geusselt. De uitvoering gebeurt in fasen. We breiden het werkterrein steeds een beetje uit. 

In fase 1, van woensdag 6 september tot woensdag 4 oktober, is de Viaductweg afgesloten tussen de Meerssenerweg en kruispunt Geusselt.

In fase 2, van woensdag 4 oktober tot vrijdagavond 20 oktober, zijn de Viaductweg en Terblijterweg afgesloten tussen de Meerssenerweg en de op- en afritten Terblijterweg.

In fase 3, van vrijdagavond 20 oktober tot maandagochtend 23 oktober, zijn de Viaductweg en Terblijterweg afgesloten tussen het Spoorviaduct bij de Mosa en de Terblijterweg, inclusief de op- en afritten Terblijterweg.

Hinder voor verkeer

We werken in fasen om de overlast voor verkeer te beperken. Forse verkeershinder is echter onvermijdelijk, met name voor lokaal en regionaal autoverkeer naar en vanuit de omliggende wijken. Winkels en bedrijven blijven steeds bereikbaar, al dan niet via omleidingsroutes. 

Voor doorgaand noord-zuidverkeer (en andersom) op de A2/N2 (tunnel) is er geen hinder. Ook autoverkeer tussen de A2 en het stadscentrum kan altijd doorgaan over de viaducten bij kruispunt Viaductweg-Meerssenerweg.

De oude fietstunnel bij kruispunt Geusselt

Hinder voor omwonenden

Omwonenden moeten rekening houden met overlast van machines en materieel. Met name tijdens de sloop van de oude fietstunnel Geusselt. Van zaterdag 9 september tot begin oktober gaat de sloop 6 dagen per week door. 

  Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl
U kunt ook mailen of bellen naar servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl of 043 350 71 50
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mailing verstuurd via Sendtex.